Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Torba yasa ile memurların hayatında neler değişecek?

Tags: , , ,

Başarılı memura ödül geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ”Torba Tasarı” olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarıya göre, sözleşmeli personel sendikalı olabilecek.

Komisyonun dünkü çalışmasında, tasarının 20 maddesi kabul edildi.

”Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”yla, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumda olan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecek.

Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğum sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.
Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. 5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.
Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamını düzenleyen madde ise tasarıdan çıkarıldı.

-ÖDÜLLER YENİDEN DÜZENLENİYOR-

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor.

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

İkamet ettiği il sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılıyor.

Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

Tasarıyla, ”Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının”, Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor. Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılıyor.

-GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME-

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek. Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.

Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.

Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak.

Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları, merkezi olarak yapılacak.

Tasarıyla, barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinin geri ödemelerine ilişkin farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla düzenleme de yapılıyor.

Gümrük mevzuatında, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı sağlayan, ”uzlaşma müessesi” getiriliyor.

Kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle el konulan veya alıkonulan taşıma araçları tasfiye edilmesi öngörülüyor.

Tasarının görüşmelerine yarın devam edilecek.

Sabah
Torba yasa ile memurların hayatında neler değişecek?

Bir önceki yazımız olan 34 liralık Hesap İşletim Ücreti kesintisini nasıl 95 lira olarak geri aldı? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

0 thoughts on “Torba yasa ile memurların hayatında neler değişecek?

 1. deniz aksoy

  emeklilik yaşını yüksetiyorlar 65 yaş yaşlı ise neden uzattınız kaymakamlık sınavında yaş sınırı 30 çok saçma 30 üstü sınava giremiyor 30yaş üstü yaşlı ise emeklilik yaşını 30 yapsınlar uzmanlık ve kaymakamlık sınavı giriş yaş sınırı 45 olmalı bunu siyasetçiler duysun kendilerinin yaşlarıda fazla devleti nasıl yönetiyorlar o zaman torba yasasında bu konuyada yer verseler iyi olurdu

 2. mehmet bozok

  5188 sayılı kanun geregi torbadan çıkan yasalar içinde biizleri ilgilendiren birşeyler yokmu acaba

 3. Zeki AKÇAY

  1 mart 1986 da ssk lı oldum.toplam prim günü 720 dir.
  1988-1990 tarihlerinde 18 ay askerlik yaptım. 27 eylül 1993 te polisliğe başladım ve 15 kasım 2000 tarihinde meslekten ilişiğim kesildi ve atıldım. mahkememde 2.haziran 2010 tarihinde hükmün geri bırakılmasıyla sonuçlandı ama daha bana tebliğ edilmedi. 1999 – 2005 memur affı torba yasada kabul olursa bana nasıl + veya – sonuçları olur. nezaman emekli olabilirim.( memuriyete devam olsaydı 27 eylül 2013 tü.) teşekkürler…

 4. erkan güvenç

  mrb bu torba yasınsın ben emekli ola biliyormuyum yüzde 80 engeliyim şizofreniyim ve 904 günüm var yardımcı olun lütfen

 5. beray ay

  yılını doldurmuş…emeklilik için yaşını bekleyen memurlar ne olacak…bu kazanılmış bir hak geri verilsin istiyoruz….az bir oy sayısı değil…bunu bekleyen çok kişi var.

 6. ihsan çelgin

  iyi çok güzelde biz ne olacağız bağkurlu olan bizler hasta olduğumuzda veya uzun süreli bir tedavi gerektiğinde pirim yatıramadımmı sağlıktan yaralanamıyorsun biz pirimimizi kendi cebimizden veriyoruz bu devlete hiç yükümüz yok iş diye sokağa çıkmayız hep biz veririz bizimde hakkımız değilmi bizler sağlığımız iyi olursa çalışarak pirimimizi yatırırız bizleride uzun tedavilerde pirimimizi devlet yatırsın bizler bu devlete hizmet veren insanlarız tşkler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>