Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

İşte madde madde yeni af paketi

İşte madde madde af paketi!

Maliyeden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhuriyet tarihinin en büyük affı denilen ‘Bayram Paketi’ne ilişkin açıklama yaptı.

Kriz sürecinde alınan önlemler sayesinde Türkiye az etkilendi. Kriz nedeniyle bazı işletmeler kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getiremedi. Kamuya ona ödemeleri yapmayıp bunu ucuz kredi olarak kullanmayı önlemek için yüksek cezalar var.

Ödeme arzusu olduğu halde herhangi bir sebeple bunun ödemesini yapamayanlar var. Bunlar yüksek faiz ve gecikme cezaları ile karşı karşıya kaldı. Bu borçların belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu tasarıyı yaptık. Parça parça bir çalışmadansa aynı ilkeler ve prensiplerle bu tasarının kapsamını çok geniş tuttuk.

Vatandaşların kamuya olan borçların asıl alacağının reel değerini korumak suretiyle borçların belli plan dahilinde ödemesi amacıyla tasarı hazırladık. Yapılacak ödemelerde finansman sıkıntısı yaşanmaması için taksitli ödeme imkanı sağlanacak.

HANGİ KURUMLAR KAPSAMDA?

Kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına Maliye, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’ler giriyor.

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELİYOR?

Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, SGK primleri haçlar, tarifeden doğan ücret su alacakları, belediyelerin su ve atık su alacakları, TRT’ye borçlar, TEDAŞ’ın elektrik alacakları, Yurt/-Kur’un öğrenim kredisi alacakları, KOSGEB’in alacakları, Organize sanayi bölgelerinin elektrik, su doğalgaz alacakları kapsamda.

HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?

31 Temmuz 2010’a kadar olan alacakları kapsama alıyoruz. 2010 yılına ilişkin 31 Temmuz 2010’dan önce tahakkuk eden emlak, motorlu taşıtlar vergilerini kapsama alıyoruz. SGK primi açısından Haziran 2010 ve önceki aylara ait işveren ve sigorta primi, işsizlik sigortası primi, SGK destekleri.

VERGİ BORÇLARININ KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

Tasarıyla kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması mümkün. İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması sağlanıyor. Tarih edilecek vergiler için de kanundan yararlanma imkanı getiriliyor. Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenmesi sağlanacak. Varlık barışı kapsamında beyanda bulunmak suretiyle yararlanamayanlara haklar sağlanması.

GECİKME ZAMMI YERİNE GÜNCELLEME ORANI

Kesinleşmiş alacaklarda SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50’si, alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’si, gecikme cezası yerine güncellenen oran enflasyona göre düzenlenecek. TEDAŞ, TRT, KOSGEB alacaklarında da aynı çerçeve söz konusu.

İhtilaflı alacaklarda alacağın yüzde 50’si ya da yüzde 20’si. Gecikme zammı yerine güncelleme oranı hesap alınacak tutar ödenecek. Vergide gecikme zammı gibi alacaklardan vazgeçiyoruz.

EMLAK VERGİSİNİ ÖDEMEDİYSENİZ

Emlak vergisinde beyanname veremeyenlere yeni beyanname kapısı açılılyor. Ödemesi gereken tutarın tamamıyla güncelleme oranını tahsil edeceğiz.

Şirketlerde stoklar, demirbaşlar, nakit, defterde görülenle gerçek durum farklıysa, gerçekle kayıtları eşitleme imkanı getiriyoruz. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale gelmesini sağlamış olacağız. Umut ediyoruz şirketler önemli fırsattan yararlanırlar.

VARLIK BARIŞI YENİDEN

Varlık Barışı’nda daha önce bildirim ve beyanda bulunup bundan yararlanamayanlara yeni hak tanıyacağız.

ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMASI ÖNEMLİ

Ödemelerin zamanında yapılması önemli. Yeniden borçlanayım demek yok, ödemeler günü gününe yapılacak ki bu kanun yararlı olsun. Bu önemli bir ayrıntı. Taksit sürecinde de bu geçerli olacak. Buna vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesini istiyoruz. Taksit ödemelerinin süresinde yapılması önemli. Küçük töleranslar var ama bu ödemelerin düzgün yapılması da önemli.

NE ZAMAN BAŞVURULACAK

Başvuruların kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ay yapılması gerekiyor. Örneğin Aralık’ta tamamlanırsa, Şubat ayının sonuna kadar başvurmak gerekiyor. Ocak’ta yasalaşırsa Mart’ın sonuna kadar başvurmak gerekecek. Ödemeler peşin de taksitle de yapılabiliyor. İki ayda bir taksiti uygun gördük ki çakışmasın diye. Taksitler 12, 24, 36 olarak belirlendi. Taksitleri bir gün aksatan mükellef hakkını kaybedecek.

Vergi borçlarının kredi kartıyla taksitle ödenmesi imkanı getiriliyor. Protokol yapılan bankaların kartına sahip olan bankalarla vatandaşlar bu işlemi yapabilecek. Bankalar bugün itibariyle bu işe sıcak baktığını söylüyor.

6 TAKSİT DURUMUNDA FAİZ YÜZDE 1.06

Alacağın aslını bugünün enflasyonuna getirdik. Bu peşin ödeme için uygulanacak rakam. İlk ay öderse borcu kapanıyor. Taksit isterlerle 6 taksit için alacağı 1.05 taksitle çarpacağız. (6 taksit 12 ay anlamına geliyor). 9 taksit için 1.07 ile, 12 taksit için 1.1’le, 18 taksit için 1.15’le çarpacağız. Peşin ödemek rakam olarak daha avantajlı olacak, ama taksitte de küçük katsayılar var. Bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesine izin veriliyor. Cari dönem vergi ve prim yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi gerekiyor.

BAŞBAKANI DİNLEMEYEN YANDI

Başbakan Temmuz ayı içerisinde ilk defa bu açıklamayı yaptı. Daha sonraki ödemeleri günü gününe yapın diye demiştik. Ağustos-Ekim arasında gecikme olduysa normal usule göre ödeme yapılacak. Bu yapılandırma kapsamına girmiyor. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım’da ödeme yapmayanlarla ödeme yapanlar arasındaki adaleti de sağlamak zorundayız. 31 Temmuz ve öncesiyle ilgilidir bu dönem. Eğer ödemedilerse eski yöntem devam ediyor onlar için.

BAZI ALACAKLARDAN VAZGEÇİLDİ

Bazı küçük alacakların tahsilinden bu kanunla vazgeçiyoruz. Belli sınırın altındaki alacaklar tamamen sıfırlanıyor.
2008’deki Yurt-Kur yasasından yararlanamayan öğrencilere imkan getiriyoruz.

Bundan sonraki dönemde ödemelerin hassasiyetinde daha da önem verilecek. Artık işler daha sıkılaşacak. Devlet mükelleflere daha kolay ulaşıyor. Özellikle matrah artırımı ile beraber işletmelerdeki nakit ve demirbaş düzenlemeleriyle birlikte baskılar azalacak ama günlük denetimlere daha fazla ağırlık verilecek.

VERGİMİZ ÇOK DÜŞÜK

Vergi oranları Türkiye’de Avrupa’yla mukayese edilince düşük durumda. “Vergi oranı yüksek, ödemeyiz” diyebiliyorlar vatandaşlar. Ama artık öyle değil. Ülkelerin vergi artışlarına doğru gideceklerini görüyoruz ülkelerin. Biz bu seviyeleri düşürmek durumda olduğumuz zamanlarda başka ülkeler vergileri artıracak. Pek çok Avrupa ülkesi katma değer vergilerini artırdı. Hiçbirini yapamayanlar memur maaşlarını azalttı. Biz vergi oranlarını düşüreceğiz. Kayıtdışılığı da düşüncelerimizden çıkarmalıyız.

ARTIK DENETİMLER DAHA DA SIKILAŞACAK

Devletin baskısı artacak, denetçilerimizin elleri boşalacak. 1500 tane yeni denetim elemanı alıyoruz. Bu büyük bir sayıdır. Kayıtdışı çalışanlar için hayat zorlaşacak. Şirket sahiplerine, vatandaşlarımıza tavsiye şu: Düşüncelerinizi, beyninizi işinizi daha iyi yapmak için kullanın. “Nereden vergi kaçırırım” diye düşüneceğinize işinize odaklanın. Sizden sonrakilere düzgün, oturmuş bir şirket bırakın. Gelecek nesillere daha sağlam işletmeler bırakmak tam kayıt altında çalışan bir şekilde olur.

HERŞEYİ KAYIT ALTINA ALALIM

Vatandaşlara tavsiyemiz şu. Düşüncelerinizi işinizi daha iyi yapmakta kullanın. nasıl vergi kaçırırım, ufak tefek avantajlar sağlarım diye düşüneceğinize kurumsal yapılarınızı kurun.

Gelecek nesillere daha sağlam işletmeler bırakmak, ancak tam kayıt altında çalışan bir bakış açısıyla mümkün. Ekonominin temel direği şirketler olacak. Kamunun payı düşüyor. Özel sektörün yatırımlarına, kamunun yatırımlarına bakıyorsunuz, özel sektörlerin arttığını görüyoruz.
Bizim artık pek çok alanda katma değer vergimiz yüzde 8. eğitimde sağlıkta gıdada giyimde yüzde 8. 18 kalemlerimiz var, ÖTV’nin de uygulandığı alanlar var. Ama genel olarak baktığımızda KDV yüzde 8. Bu kadar düşük KDV, kurumlar vergisi gelir vergisi oranlarını dikkate aldığınızda, bundan sonra vergi oranlarını düşürmeye geçiyoruz.

Dolayısıyla artık yeni bir dönemin başlangıcı olur diye düşünüyoruz. Önemli bir fırsattır diye düşünüyoruz. Herkes artık geçmişle ilgili problemlerini çözmeli.

Paraysa para, demirbaşsa demirbaş hepsini kayıt altına alın diyoruz. 2006’da 100 lira olarak değil 30 lira olarak ilave gelir ve 2006 temizlenmiş oluyor.

Ya da diyelim ki stoklar yada kasa mevcutları. Bununla ilgili rakamlara bakacak olursak, örneğin işletmede mevcut odluğu halde kayıtlı olmayan kıymetli madenler. Yüzde 2.5 vergi ödediği zaman kayıt altına alınıyor. Fatura kesiyor, diyelim ki kağıt üzerinde mal görünüyor ama yok. Makinayla çıkış yaptığı anda kayıt altına alınıyor.

SORU-CEVAP

50 milyar TL gelir bekliyorsunuz. Bu rakam ne kadar gerçekçi? Sigara cezaları var mı, trafik cezaları var mı yok mu? Vergisini düzenli olarak ödeyen herhangi bir kişinin bu pakete baktığında, hükümet beni de unutmamış dediği düzenleme var mıdır? Süre uzatımı olmayacak garantisini şimdiden veriyor musunuz? Bu tekrarlanmayacaktır sözünü söyleyebiliyor musunuz?

50 milyar rakamı nereden çıktı ben bilmiyorum, gazetelerle okudum. Bizim bakanlarımızdan böyle bir açıklama yapan yok. Bürokrat arkadaşlarımızdan yok. Bu nedir, olsa olsa duyumdur. Bu kapsamda, çok farklı konular var. Burada ana paralar var. Cezalar var. Dolayısıyla biz toplam rakam konusunda, toplam tahsilat tahmini konusunda herhangi bir rakam vermeyeceğiz. Zaten bizim mali planımızda, 2011 bütçemizde bunlarla ilgili bir gelir ön görmüyoruz. Biz x lira gelir koymuş olsak, o hedefi tutturacak mıyız diye düşünülebilir. Şuna da çok dikkat ettik. Yapacağımız bu çalışma, kanunların cezaların yaptırım gücünü hafifletici bir nitelik taşımamalı. Bundan sonraki uygulamalarda tahsilat kabiliyetini düşünülmemeli.

Şuradan bir gelir toplayalım da sonra bakarız gibi bir yaklaşım yok. Bir çok uygulama yapıldı. Ama bu süreçlerde Türkiye’nin çok önemli geçiş bir süreçleridir. Düzgün bir ekonomik yapıya gidiyoruz. Kayıt dışılığın azaldığı, azalacağı, çok çok düşük noktalara ineceği bir dönemdeyiz. Bunun akşamdan sabaha olmasını beklemememiz lazım. Zaman alacak, kademe kademe olacak. Ama şu olacak ki kayıt dışı çalışanlar için hayat zorlaşacak.

Ödemesini düzgün yapanlar için, 2011 yılıyla alakalı bizim gelirlerimizi azaltacak bir uygulama söz konusu olamaz. 2012 gibi bu düşünülebilir. Bütçemizi yaptık, Meclis’e gönderdik. SGK’da yaptığımız uygulama çalışılabilir. Bu işin püf noktası ne? Bunlardan yararlanmak için son birkaç yıl içinde vatandaşımızın vergilerini ödemesi gerekiyor.

Biz bu matrah artırımındaki indirim yüzde 20 ya, ama o dönem dedik ki vergilerini düzgün ödeyenler için yüzde 15 uygulayacağız dedik. Bu bir başlangıçtır. Öncelikle gönül rahatlığı, yok haciz, yok icra bunlarla hiç uğraşmıyorlar. Rahatlar vatandaşlarımızın. Bütçe yapılırken bunların ön görülmesi lazım.

Sigara ve trafik cezaları için bir şey yok. Ama iki yıl faiz işlemişse, biz enflasyona getiriyoruz. Ama cezanın aslından bir indirim yok. Aslı neyse, ana para neyse, bugüne kadar enflasyona getirip tahsil ediyoruz.

Trafik parası, sigara cezaları şunlar bunlar, onlarla ilgili bir tartışma oldu. Sonra kapsam dışına alındı.

Trafik cezalarını şöyle kapsama alınıyor. Faiz oranını enflasyona getiriyoruz. Bu bir tasarı. Hükümet olarak bakışımızı söyleyeyim. Daha sonra ufak tefek rötuşlar olacaktır. Meclis’te de bu konular kapsamlı tartışılacaktır.

Kaynak: Canlı Yayın / TRThaber / ihlassondakika.com
İşte madde madde yeni af paketi

Bir önceki yazımız olan Hükümetin bayram arefesinde açıkladığı dev borç affı en çok kime yaradı? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

0 thoughts on “İşte madde madde yeni af paketi

 1. OSMAN ÖZYURT

  100 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN BİR İŞ YERİNİN BİR KERE KIRİZDEN ETKİLENMESİ DOĞAL DEĞİLMİ? BİZLERD YILLARCA VERGİMİZİ VERDİK.HATTA VERGİ REKORTMENİ OLDUK.AMA BUGÜN BORCUMUZU ÖDİYEMEZ DURUMA GELDİK.ŞU ANDA OLAN BORÇLARIMIZI CANİ GÖNÜLDEN ÖDEMEK İSTİYORUZ.AMA 10 LİRA OLAN BORCA KARŞILIK 1000 LİRAYI NASIL ÖDİYEBİLİRİZ? BU YAPILANDIRMA HEPİMİZİN LEHİNEDİR.HİÇ KİMSE NAMUSLU NAMUSSUZLUK EDEBİYATI YAPMASIN.DÜN İŞİMİZ İYİ BUGÜN KÖTÜ OLABİLİR.BUGÜN BANA YARIN SANA.BİRAZDA BÖYLE DÜŞÜNELİM.SAYIN YETKİLİLER İŞ YERİNİ BÜYÜTÜREK İSTİHDAM YARATAN BİR İŞLETMEYDİK.AMA BİZDE KIRİZE YAKALANDIK.HALK BANKASINA OLAN KOBİ KREDİSİNİ VEDE ESNAF KEFALETE OLAN BORÇLARIMIZIN BİR KISMINI ÖDİYEMEDİK.EĞER BU BORÇLAR DA YAPILANDIRMA İÇİNE ALINIRSA BİZ ESNAFLAR BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTULMUŞ OLACAĞIZ.AKSİ HALDE YOK OLUP GİDECEĞİZ.

 2. memet

  Tarım Bağkur pirim borcu 5 yılı aşanların borçları daha önce isteğimiz dışında (isterlerse üç ay içinde ödemek şartıyla yeniden yapılandırlacak ek maddesiyle) silindi. bu silinen borçlar da 15 Kasım affından yararlanabilecek mi

 3. Gökhan DEDE

  AFLAR!!!???
  Siyasi ve adi suçlarda olduğu gibi vergi ve SSK vb. borçlara ilişkin afların da gerekli olduğu düşünülebilir. Ekonomik sıkıntıları gidermek için gerekli olabilir. Ancak, yıllardan bu yana çıkarılan birçok vergi affı ya da benzeri uygulamaların bir miktar para toplamaktan öte amacına ulaştığını düşünememekteyim. Çünkü birçok kötü niyetli vergi ve SSK vb. mükellefleri, ödemeleri gereken vergi ve diğer borçlarını ödemeyerek bunları ucuz kredi olarak kullanmakta ya da başka amaçlarla kullanmakta hatta kimileri bir süre sonra ortadan kaybolmaktadırlar.
  Oysa, devlet ya da hükümetler inceleme elemanlarıyla yeterli incelemeyi yapsalar, popülist davranmasalar toplanamayan vergiler toplanabileceği gibi, kayıt dışılık da azalabilir. Vergi inceleme elaman kadrolarının 2/3'ü boş olan bir ülkede elbette ki vergi incelemeleri oranı da %1'lerin üzerine çıkamamaktadır.
  Son yıllarda vergi incelemesi yapmadan, pazarlıkla hatta tehditle vergi toplamayı amaçlaya bir idare mevcuttur. Bu son derece yanlış ve kabul edilemez bir uygulamadır. Yani "şu kadar daha vergi verirsen ya da vergi matrahını artırırsan seni incelemeye almayacağız" mantığı sosyal adalete olduğu kadar vergi almanın temel amaçlarına da aykırıdır.
  Vergi afları ya da matrah artırımları, düzgün vergi mükelleflerini üzmektedir. Onlar kendilerini "enayi" yerine konmuş olarak hissetmektedirler.
  Ancak, devlet, gerçek anlamda zor durumda olan, ekonomik krizlerden elinde olmayan nedenlerle olumsuz etkilenmesi neticesinde vergisini ödeyememiş olan mükellefler saptanarak onlara kolaylık "af" getirilebilir.
  Bu ve benzer afların ve matrah artırımlarının diğer bir sakıncası da şudur: Ekonominin kaydını tutan muhasebeci ve mali müşavirlere haksızlık edilmektedir. Onların yaptığı uzmanlık işinin önemi ortadan bir ölçüde kaldırılmış olmaktadır. Çünkü; vergi kaçakçısı ve kayıt dışı çalışanlara, "bu tutumlarınıza devam edebilirsiniz" biçiminde cesaret verilmiş olmaktadır.
  Saygılarımla.

  SMMM Gökhan DEDE – Ankara

 4. Mustafa SENOL

  Tarım Bağkur pirim borcu 5 yılı aşanların borçları daha önce isteğimiz dışında (isterlerse üç ay içinde ödemek şartıyla yeniden yapılandırlacak ek maddesiyle) silindi. bu silinen borçlar da 15 Kasım affından yararlanabilecek mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>