SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir • 
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

İşte ”Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı almak için dilekçe örneği

gaxxi, 13 Ocak 2011, 19 comments
Categories: Kıdem Tazminatı

Kimler Kıdem Tazminatı alabilir

En geniş anlamıyla kıdem tazminatını, iş sözleşmesinin işçiye yüklediği borçlardan birisi olan işverene sadakatinin karşılığında ödenmesi gereken tutar olarak açıklamak mümkün. 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme nedeniyle kıdem tazminatı 1475 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken zorunlu/yasal bir yükümlülüktür.

Kıdem tazminatının fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

-İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,

-İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

-Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunla getirilen hüküm doğrultusunda, 506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, iş akitleri sona eren işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Dolayısıyla SGK’ya başvursun yada başvurmasın yaşlılık aylığı almaya hak kazanan veya yaşlılık aylığına yaş açısından hak kazanamamakla birlikte yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi (15 yıl) ile prim ödeme gün sayısını (3600 gün) tamamlayan işçiler, en az bir yıl kıdemi olmak koşuluyla iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu haktan yararlanmak için işçinin Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü/Merkez Müdürlüklerinden;

”” Emekli olmaya hak kazanıldığına veya

”” 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ile en az 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin bir yazı almaları, iş sözleşmesini feshettiğine ilişkin dilekçe ekine, SGK’dan alınacak bu yazıyı eklemeleri ve fesih gerekçesinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi olduğunu belirtmeleri gerekir. Özellikle hatırlatmamız gerekir ki; SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme gün sayısı kontrolünde 2829 sayılı kanun hükmü gereği son yedi yıl prim ödeme süreleri içinde en çok primi ödenen sürenin 4/a sigortalılık süresi olması şartını da aramaktadır.

Uygulamada, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin, işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı sıklıkla tartışılmıştır. Belirtelim ki; 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin işten ayrıldıktan sonra tekrar başka bir işveren yanında iş akdi kurarak çalışması onun kötü niyetli olduğunu göstermediği gibi, bu gerekçeyle kıdem tazminatı almak onun en temel hakkı olan çalışma özgürlüğünü elinden almaz.

Kaldı ki; bu işçiye yasaların verdiği en temel çalışma haklarından birisi olup sonuçları özellikle öngörülerek düzenlenmiştir. Bu hakkın yararlanılmasına ilişkin dilekçe örneğine aşağıda yer verilmiştir.

”¦”¦”¦.. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/”¦”¦”¦”¦.. Merkezi’ne

Kurumunuzda ”¦”¦”¦”¦”¦”¦ sigorta sicil numarası ve ”¦”¦”¦”¦”¦TC Kimlik Numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, dilekçe tarihi olan ”¦”¦../”¦/2011 tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna ilişkin bir yazının tarafıma verilmesini arz ederim.

Anayurt Gazetesi
Yunus Emre IŞIK
İşte ''Kıdem Tazminatı Alabilir'' yazısı almak için dilekçe örneği

Bir önceki yazımız olan Kimler 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alabilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Tags: , , , ,

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK BAŞVURULARI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız

En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:
EN ERKEN HANGİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?
Değerli sigortalılar;

En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

SSK ve Bağ-kur’dan en erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz.

Emeklilik hesapları basit bir konu değildir.

SSK’da işe giriş tarihinizin geriye getirilmesi, Askerlik borçlanması ve ne kadar borçlanma yapılması gerektiği, Bağ-kur’dan SSK’ya geçişBağ-kur’a bildirilmeyen vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarınızın durumu, vergi borçlanması,doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması,yaştan 3600 günden emeklilik, son 1260 gün şartı vb. hususlar önemli ayrıntılardır.

Bağ-kur’lunun emeklilik hesapları ise SSK’ya göre daha zordur. Konu hakkında bilgisi olmayanların mağdur ettiği bir yığın esnaf vardır.

Emeklilik hesabınızda sadece 1 aylık yanlışlık sigortalıya yaklaşık 1.000 liraya ( ödediği sigorta primi+ alamadığı emekli maaşı toplamı ) mal olmaktadır. Bırakın 1 ayı yapılan yanlış hesap ve yönlendirmelerle yıllarca emekli maaşı alamayan sigortalılar vardır. Yukarıdaki hesaba göre bu kişilerin uğradığı zararın büyüklüğü ortadadır.

En erken hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olacağınızı öğrenmek önemli bir bilgidir.

Sigortalılık bilgilerinizi yazıp gönderdiğinizde tarafımdan emeklilik hesabınız yapılacaktır.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

image5.png

Emeklilik Başvuru ve Danışmanlık Hizmetleri

Değerli sigortalılar;


Kendi geliştirdiğimiz 4D Hizmet Modeli ile SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için Hizmetinizdeyiz.


Emeklilik işlemlerinde 4D modeli nedir?

Doğru Hesaplama - Doğru Başvuru - Doğru Takip - Doğru Sonuç

Emeklilik başvurularınızı bizim yapmamızı istiyorsanız;

Size ulaşabileceğimiz telefon numaranız ve sigortalılık bilgilerinizle bize mesaj atınız. 

Gönderdiğiniz bilgiler incelenerek size geri dönülecektir.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist

Emeklilik İşlemleriniz İçin Bize Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com

NOT: Gereksiz görüşmeleri en aza indirmek için sorularınız alındıktan sonra telefon numaralarımız bildirilmektedir. Lütfen emeklilik hesaplama ve diğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilik sorunlarınız için önce mesaj gönderiniz. En kısa sürede size geri dönülecektir.

Copyright © 2014 Ali ÖZTÜRK Ekonomist