SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

İşte ”Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı almak için dilekçe örneği

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için tıklayın

Kimler Kıdem Tazminatı alabilir

En geniş anlamıyla kıdem tazminatını, iş sözleşmesinin işçiye yüklediği borçlardan birisi olan işverene sadakatinin karşılığında ödenmesi gereken tutar olarak açıklamak mümkün. 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme nedeniyle kıdem tazminatı 1475 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken zorunlu/yasal bir yükümlülüktür.

Kıdem tazminatının fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

-İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,

-İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

-Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunla getirilen hüküm doğrultusunda, 506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, iş akitleri sona eren işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Dolayısıyla SGK’ya başvursun yada başvurmasın yaşlılık aylığı almaya hak kazanan veya yaşlılık aylığına yaş açısından hak kazanamamakla birlikte yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi (15 yıl) ile prim ödeme gün sayısını (3600 gün) tamamlayan işçiler, en az bir yıl kıdemi olmak koşuluyla iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu haktan yararlanmak için işçinin Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü/Merkez Müdürlüklerinden;

”” Emekli olmaya hak kazanıldığına veya

”” 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ile en az 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin bir yazı almaları, iş sözleşmesini feshettiğine ilişkin dilekçe ekine, SGK’dan alınacak bu yazıyı eklemeleri ve fesih gerekçesinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi olduğunu belirtmeleri gerekir. Özellikle hatırlatmamız gerekir ki; SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme gün sayısı kontrolünde 2829 sayılı kanun hükmü gereği son yedi yıl prim ödeme süreleri içinde en çok primi ödenen sürenin 4/a sigortalılık süresi olması şartını da aramaktadır.

Uygulamada, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin, işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı sıklıkla tartışılmıştır. Belirtelim ki; 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin işten ayrıldıktan sonra tekrar başka bir işveren yanında iş akdi kurarak çalışması onun kötü niyetli olduğunu göstermediği gibi, bu gerekçeyle kıdem tazminatı almak onun en temel hakkı olan çalışma özgürlüğünü elinden almaz.

Kaldı ki; bu işçiye yasaların verdiği en temel çalışma haklarından birisi olup sonuçları özellikle öngörülerek düzenlenmiştir. Bu hakkın yararlanılmasına ilişkin dilekçe örneğine aşağıda yer verilmiştir.

”¦”¦”¦.. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/”¦”¦”¦”¦.. Merkezi’ne

Kurumunuzda ”¦”¦”¦”¦”¦”¦ sigorta sicil numarası ve ”¦”¦”¦”¦”¦TC Kimlik Numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, dilekçe tarihi olan ”¦”¦../”¦/2011 tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna ilişkin bir yazının tarafıma verilmesini arz ederim.

Anayurt Gazetesi
Yunus Emre IŞIK
İşte ''Kıdem Tazminatı Alabilir'' yazısı almak için dilekçe örneği

Comments

19 Responses, Leave a Reply
 1. GÖÇKE
  14 Ocak 2011, 08:57

  Merhaba,
  Yazılarınızı yakından takip ediyorum. Tek kelime ile mükkemmelsiniz. İnsanlara ışık oluyoruz. Teşekkür ederiz.
  Benim merak ettiğim bir kaç soru var. Kafam karmakarışık anlayacağınız.

  Ben 01.09.1996'dan beri sigortalı olarak çalışmaktayım.
  4.347 gün sigorta primim var. 3.600 günümü çoktan geçtim. 1.09.2011 yılında 15 yıllık sigortalılık süremde doluyor.
  Çalıştığım şirkette 8 yıldır çalışıyorum.

  15 yıllık sigortalık sürem dolduğu zaman kıdem tazminatımı almaya hak kazanıyor muyum?

  Ya da 15 yıldan sonra 16. yıl 17 yıl 18. yıl gibi her hangi bir zamanda ben artık çalışmayacağım diyerek tazminatımı alıp ayrılabiliyor muyum? Bu durumu merak ettim. 15. yıl mı ayrılmam gerekiyor? 15 yıldan sonra istedeğim zaman kıdem tazminatımı alıp ayrılabiliyor muyum?
  Ayrılıken o işyerinde ne kadar yıl çalıştıysam onun üzerinden mi alıyorum kıdem tazminatı mı? Yoksa 15 yılı ve 3.600'ü doldurduğum gün kadar mı alıyorum?

  Son olarak diyelim ki tüm haklarımı alarak ayrıldım.
  Daha sonra bir şirkette çalışmaya başladım. 3 yıl da orda çalıştım. Gene 3.600 günümü doldurdum diyerek tazminat alabilir miyim?

  Özür dileyerek bir soru daha sormak istiyorum.

  15 yılı doldurdum, 3.600'ü doldurdum. Tüm haklarımı aldım ayrıldım. Daha sonra tekrar çalışmaya başladım. Normal emeklilik için gerekli olan 5.900 günümü ve 20 Yıl sigortalılık süremi doldurdum. Tekrar yeni çalıştığım yerden emeklilik şartlarımı yerine getirdiğim için kıdem tazminatı alarak ayrılabilir miyim?

  Kanunda bu durumla ilgili net bir açıklama yok, ya da ben gözden kaçırıyorum.

  Teşekkür ederim. Beni dinleydiğiniz için.

  Başarılarınızın devamını diliyorum.

  Saygılarımla.

 2. ecevit kılıç
  17 Ocak 2011, 16:01

  Merhabalar…
  Gökçe arkadaşımın bahsettiği konu hakkında bildiğim;
  1475 sayılı iş kanunu 14.madde 5.bentte belirtilen şartlar sağlandığı takdirde son iş yerinde çalıştığınız süre ile brüt maaşınızın çarpımı sonucundaki tutarı hak ediyorsunuz.
  Bu hak sadece 1 defaya mahsus olmak üzere tanınmıştır.
  Bu süre dolduğunda SGK başvurup bir yazı alıyorsunuz. Bu yazıyı işyerine verdiğiniz tarihten itibari ile kıdem tazminatı alabilirsiniz. 3600 iş günü geçti SGK'ya ne zaman gider yazıyı alırsanız o tarihe kadar geçen sürede kıdem tazminatına eklenir. Hesaplama için ilgili link aşağıdadır.
  http://ynb.datassist.com.tr/Tazminat.servlet?dilKodu=null#bolge

  Daha sonra tekrar çalışmaya başladığınızda süre ne kadar olursa olsun böyle bir hakkınız olmuyor. Emeklilik için mevcut şartları sağladığınızda, ayrılırken bile kıdem tazminatı alamıyorsunuz.
  Bu nedenle süreyi çok iyi ayarlamanız gerekir. Tek kurşununuz var ona göre davranın :)

 3. GÖKÇE
  20 Ocak 2011, 08:52

  Ecevit Bey Merhaba,
  vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.

  Önce 3.600 günle emekliliğimi bekleyeceğim diyerek işten ayrıldım. 8 yıllık tazminatımı da aldım. Daha sonra düşük maaş almamak için yeni bir işyerine başladım orda da 10 yıl çalıştım, normal emeklilik şartlarımı fazlası ile yerine getirdim. Neden 10 yıllık kıdem tazminatı hakkım yok olsun ki? Bu durumu anlayamadım. Bana emekli olabilir diye yazı verecekler maaş başlayacaklar? Neden Kıdem tazminatı alamayacağım? Bu konu ile ilgili bir kanun var mı?

 4. Taner ERGÜL
  22 Ocak 2011, 05:16

  Yardımlarınıza Tesekkurler. Acıklamalarınızı zevkle okudum. Aradıgım sorunun cevabını da. Basarılar.

 5. ahmet celık
  16 Şubat 2011, 17:44

  merhaba ben 6 yıldır aynı yerde sıgortalı olarak calısıyorum yenı torba yasası yuruluge gırerse sımdıye kadar calıstıgım kıdem tazmınatımı alabılecekmıyım saygılarımla

 6. cihan kızak
  10 Mart 2011, 20:08

  merhaba ben 3 yıldır ozel bır fırmada calısmaktayım.kpss den memur oalrak atandım ve mayısta yenı gorevıme baslayacagım.kendı ıstegımle ısten ayrıldıgımdan dolayı kıdem tazmınatı alabılırmıyım alamazmıyım.

 7. önder
  25 Mart 2011, 11:07

  merhaba iyi çalışmlar ben sözleşmeli olarak bir iş yerinde yaklaşık 2 yıldır çalışmaktayım ve şimdi askerlik nedeniyle işten ayrılacağım acaba kıdem tazminatı alabilirmiyim vede nasıl dilekçe vermeliyim yardımlarınız için teşekkürler

 8. nezahat abur
  14 Haziran 2011, 16:11

  Merhaba, 1976 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1993 ve 93 yılından beri Devlet Hastanesinde taşeron firma elemanı olarak çalışıyorum.Şu an itibariyle prim gün sayım 5665. Taşeron firma iki yılda bir sözleşme imzalatıyor. Ben 1-2 aya kadar kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum. Tazminatımı alabilmek için 15 yıl ve 3600 ile tazminatımı almak istesem SGK'dan alacağım yazının muhatabı kim olacak? şirket mi? hastane mi? Sağlık Bakanlığı mı? ya da benim SGK da alacağım yazı ile kime dava açmam gerekir? Ayrıca şirket tarafından işten çıkartılan bir arkadaşım sağlık bakanlığına dava açtı ve kazandı. Fakat beni işten çıkartmaları gibi bir durum yok.
  Bu durumda ben tazminatımı nasıl alabileceğim. Bu kadar yılı heba etmek istemiyorum. Bana bir yol gösterirsenin inanın çok sevinirim.

 9. Neşe ALKIŞ
  08 Temmuz 2011, 00:56

  Selam ben 8 yıldır okulda, okul aile birliğince sekreter/memur (sözleşmeli)olarak çalışmaktayım.Okul müdürü değişti, yeni müdür beni işe başlatmadı tazminat talebinde bulundum ve sonradan tazminat vermemek için başlattı.Yeni müdür ile 1yıldır çalışıyorum.Bana görevlerimin dışında çay yapmak,çay servisi yapmak ve paspas yapmak gibi taleplerde bulunduğu halde kabul etmedim.Bir yıl boyunca psikolojik baskı altında zar zor çalıştım.Beni istifa ettirmek için elinden geleni yaptı.Psikolojim bozuldu doktor kapısında kaldım ama pes etmedim.Şimdi yaz çıkışım verildi.Ben eylülde yeniden kendisiyle çalışabilmem mümkün değil.8Yıllık tazminatımı alabilirmiyim?Bu hakkım varmı?Yeniden kendisiyle çalışmak istemiyorum ve sağlığımda bu anlamda artık müsait değil.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

 10. özer solak
  10 Temmuz 2011, 16:48

  mrb ben özel bir şirkette 1999 dan beri aynı işyerinde çalışmaktakım 2001 de askere gittim işyerinden kidem tazminati alamadım bilgim yoktu sonra dan öğrendim askerden geldiğim de aynı işyerinde çalışmaktayım hala sevdiğim kız başka bir şehirde olduğu için bende işyerinden ve bulunduğum şehirden ayrılmak istiyorum işyerinden kıdem tazminati alabilirmiyim ? Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

 11. numan erdem
  05 Eylül 2011, 23:02

  Ben bir özel okulda 3 yıl öğretmenlik yaptım ve dilekçemde sözleşme bitim tarihi olan 31 ağustos ayına kadar tüm özlük haklarımı kullanmak kaydıyla istifa ettim.15 yıl 3600 gün prim gün sayım var.sgk dan alınan kıdem taz.alabilir yazısını istifa dilekçesiyle vermedim..Eylül ayının 8 inde sgk dan alınan belgeyi verirsem tazminat hakkımı zayi etmiş olurmuyum.

 12. gürol gökdoğan
  31 Ocak 2012, 15:02

  1993 yılında tsk da uzman jandarma olarak göreve başladım 30 08.2013 yılında hizmet sürem doluyor. bu tarihten itibaren kendi isteğimle ayrılsam emeklilikikramiyesini alabilirmiyim. maaş için 1917 bekliyecem

 13. BÜLENT AKARSU
  18 Haziran 2012, 23:52

  BEN 1997 TARİHİDE İLK SİGORTALANDIM SON İŞYERİNDE 9 YILDIR ASĞARI ÜCRETLE ÇALİŞMAKTAYIM KIDEM TAZMINATI ALMA HAKIM VARMIDIR.NE KADAR ALIRIM 3600 GÜNÜM DOLMUŞTUR SAYGILARIMLA

 14. serkan akkoç
  24 Haziran 2012, 14:37

  ben 13.12.2011 tarihinde dilekçemi aldım ve 3600 gün doldurduğum için hak kazanıyorum ben bu dilekçeyi 13.12.2011 tarihinde almıştım şu an bu tarihli dilekçeyle iş yerine başvursam ayrılabilirmiyim

 15. Hüseyin Albas
  25 Ağustos 2012, 15:27

  MERHABALA!!! Lütfen cevaplayın

  Ben 8 yıldır özel bi şirkette çalışmaktayım.Kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum. Patronum çıkacağımı anladı ve şu an bana baskı uyguluyorlar. İşte bu arkadaşı boş bırakmayın diye, giriş çıkış saatlerimi kontrol etmek gibi. Nasıl bir yol almam gerekiyor. Tazminatımıda bırakmak istemiyorum.

  Saygılarımla…

 16. Muhammed Aslan
  25 Eylül 2012, 19:38

  Merhaba ben Muhammed 8 yıl 1 ay dır taşören bir firmada çalışıyorum taşören olarak çalıştığım firma iflas etti proje yani fes edildi beni başka bir şirkete taşören olarak verecekler vardiyalı olması sebebiyle işte çalışmak istemiyorum. işten çıkma takdirinde tazminatımı alma hakkım var mı ? kıdem tazminatını.. .
  saygılarımla.. .

 17. ÖmER ÇAKMAK
  17 Ekim 2012, 14:25

  Sayın Bülent akarsu ben senle aynı konumdayım kıdem tazminatını alırsın lakin çalışma yılı olarak 17 yıl olmalı ve 3500 gün olmalı saygılarımla

 18. gamze özkan
  31 Ekim 2012, 12:54

  merhabalar,

  sgk dan 15 yıl 3600 iş günü yazımı aldım ve şirketime teslim ettim..ancak ödememi henüz akmadım..merak ettiğim konu şu.. kıdem tazminatım dışında fazla çalışma saatlerim,kullanmadığım yıllık izinlerim ve resmi tatillerde çalıştığım için bu fazla çalışmalarımı alabilecekmiyim? konuyla alakalı cevap yazarsanız sevineceğim..

 19. adem
  01 Şubat 2013, 10:25

  slm 13 senedır dogusoto gurubunda calısmaktayım kaborta boya atolysınde calısırken aracın bırının bagajında poromısyon olan kalemlerden gordum ve 3 tanesını aldım bu kalemlerı arkadaslarıma verdım ben hıc kullanmadım bızaman sonrada musterı sıkayetcı olmus ve arkadaslarımın bırınde kalemı gormusler ve kımden aldını sormuslar ve benı cardılar bende 3 tane aldımı ve arkadaslara verdımı soylaedım benı tazmınatsız ısten cıkardılar 13 senem 3 kaleme yandı napmamlazım acıl cevabınızı baklıyom tesekkurler

Leave a Reply:

Name

Mail (hidden)

Website

Yeni SGK Emeklilik Haberlerini Almak İçin Abone Olun!

E-mail adresini ekle:

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için tıklayın