SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

İşte doğum borçlanması hakkında verilen Yargıtay kararı okumak için tıklayınız

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için tıklayın

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
Tarih : 05.04.2010
Esas No : 2009/17858
Karar No : 2010/4907
5510 s. SGK Md. 41/1

SİGORTALILIK BAŞLANGICINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞEN DOĞUMA DAYALI BORÇLANMA

Doğuma dayalı borçlanma hakkından yararlanabilmek için doğumun gerçekleştiği tarihten önce hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Dava, davacının sigortalılık başlangıcından önceki doğumlar sebebiyle borçlanma yapabilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği üzere davacının doğumları yaptığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasa’nın 70. maddesi gereğince ücretsiz doğum ve analık izni süresinin üst haddi 6 ay olduğundan her iki doğum için 6’şar aydan toplam 12 aylık süreyi borçlanabileceğine ve primi ödendikten sonra sigortalılık başlangıç tarihinin 20.06.1992 olarak kabul edilmesinin tespitine, fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.

Hüküm, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalı Kurumun temyizine gelince; uyuşmazlık, öncelikle 5510 sayılı Kanun’un 41/1-a maddesi ile hukukumuzda ilk kez düzenlenen ve kısaca doğuma dayalı borçlanma olarak nitelendirilebilecek borçlanma hakkının, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önceki doğum olaylarına uygulanıp uygulanmayacağı, doğum sırasında aktif sigortalı olma şartının aranıp aranmayacağı ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki doğumlar sebebiyle bu hakkın kullanılıp kullanılamayacağı noktalarında toplanmaktadır.

5510 sayılı Kanun’un, “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı, 41/1-a maddesinde;

“Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,… kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır…” hükmü düzenlenmiştir.

Sosyal güvenlik hukukunun özel ve kamusal niteliği itibariyle ve 5510 sayılı Kanun’da, anılan hükümle getirilen, sigortalıların lehine olan ve borçlanma hakkının, Kanun’un yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uygulanmasını engelleyen bir düzenlemenin olmaması da gözetildiğinde, 5510 sayılı Kanun’ndan önce meydana gelmiş doğum olaylarına da uygulanabileceğini kabul etmek gereklidir. Mahkemenin buna dair kabulünde bir isabetsizlik yoktur.

Doğuma dayalı borçlanma hakkından yararlanabilmek için doğum sırasında aktif sigortalı olma şartının aranıp aranmayacağı hususunda ise, geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması, bu haktan yararlanabilmesi için yeterli sayılmalıdır. Kadının fiziksel yapısı, doğurganlık işlevi, aile yükümlülükleri ile çalışma yaşamındaki konumu yanında, doğum borçlanmasıyla amaçlanan sonucun tam olarak elde edilebilmesi için bu tip borçlanmalarda aranan doğum öncesi sigortalılık, herhangi bir süre sınırına tabi tutulmamalıdır. Aksine bir yorum, kanunda bu yönde bir sınırlamanın olmadığı da gözetildiğinde, sosyal güvenlik hakkına aykırılık oluşturacaktır.

Doğuma dayalı borçlanma talep tarihinde sigortalı olmanın gerekip gerekmeyeceği noktasında ise, kanun koyucunun bahis konusu düzenlemede, doğuma dayalı borçlanma hakkını verdiği kişinin borçlanma talep tarihinde sigortalı olmasını gerekli gören bir ifadeye yer vermediği ve bu düzenlemeye göre sigortalı olanların yanında, hak sahiplerinin de yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanabilecekleri dikkate alındığında, böyle bir şartın var olmadığı belirgindir.

Ancak, 5510 sayılı Kanun’un 41/1-a düzenlemesinde, “a” bendinin ilk kısmında yer verilen borçlanma imkanı, çalışırken ücretsiz doğum ya da analık izni kullanılan sürelere ilişkindir ki, bu doğal olarak daha önce sigortalı olmayı gerektirir. Aynı bendin ikinci kısmındaki borçlanma imkanı ise doğrudan ve sadece 41/1-a kapsamındaki sigortalı kadına tanınmış ve borçlanacağı süre (doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmayacağı süre) olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu imkandan yararlanabilmek için de, geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması, gerekli sayılmalıdır.

Somut olayda, ilk kez 506 sayılı Kanun kapsamında 20.06.1993 tarihinde zorunlu sigortalı olduğu anlaşılan davacının, 22.12.1980 ve 24.04.1983 tarihlerinde gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle doğum borçlanması yapamayacağı gözönünde tutulmaksızın yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.

yaklasim.com
İşte doğum borçlanması hakkında verilen Yargıtay kararı okumak için tıklayınız

Comments

No Responses, Leave a Reply
 1. Ayşe Çiğdem Yılmazlar
  28 Aralık 2010, 12:54

  SİMDİ , ARTIK HİÇ ÇIKIŞ YOLU KALMADI MI ?

  İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞUM YAPAN ANNELER İÇİN

  BÜTÜN UMUTLARIMIZI KESİP ATALIM MI ?

  BEN BU HUKUKİ SÖYLEMDEN BİR ŞEY ANLAMADIM

  SAYIN YETKİLİLER YARDIMCI OLUN , BİZİM ANLAYACAĞIMIZ ŞEKİLDE ANLATIN VE ÇIKIŞ YOLUMUZ VARSA ONU GÖSTERİN BİZ YAPALIM , BU OLAYI DUYDUĞUMDAN BERI GÖZLERİME UYKU GİRMEZ OLDU

  ZAMNINDA HAMİLELİĞİM NEDEN GÖSTERİLEREK İŞE ALINMADIYSAM SUÇ MU İŞLEDİM ?

 2. kemal tunç
  29 Aralık 2010, 22:28

  eşim doğum süreci için 2004 yılının 7 nisan da çalıştığı işyerinden ayrıldı.
  26.01.2005 tarihinde doğum gerçekleşti
  biz 01.01.2005 tarihi itibarıyla isteğe bağlı sigortalılığa geçiş yaptık.
  bu 2004 nisan ve 2005 ocak ayları arası 8 aylık borçlanma yapamıyoruz mu lütfen yardımcı olabilirmisiniz
  bu durumda 8 yaşını dolduduktan sonra ödeme yapmamız gerekiyor.

 3. sare karaca
  17 Ocak 2011, 20:25

  millet vekilleri geriye yönelik 15 yıl borçlanabiliyor,erkekler sigortasını askerlik,ten sonra yaptıysa,18ay borçlanarak sigortalılık tarihini 18 ay geriye alabiliyor,da onları doğuran anneler içinmi ,yapılamıyor .doğum borçlanmasında,sıgortalılık,tan önceki doğumlar için iki cocuk için 720 günlük doğum borçlanması yapabilmesi için gerekli hukuksal düzenlemeyi hükümetin seçimden önce ivedilikle yapmasını bekliyoruz.tc sgk,lı anneleri

 4. hediye akkaya
  18 Mart 2011, 12:16

  1976 da vekil öğretmenlikyaparak emekliliğe giriş yapmış oldum. 1986 dada yaparak 11 ay emekli sandığında kesintim var. daha sonra 1993te sgk bağlı 5yıl çalıştım.1 yıl daisteğe bağlı yatırabildim.doğum borçlanmasından yararlanmak istedim fakat emekliliğe giriş tarihim emekli sandığından olduğu için doğum borçlanması dilekçemkabul edilmedi. yeni yasaya göre emekli olabilirmiyim aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılar,

 5. çiğdem
  06 Nisan 2011, 20:01

  kadınlarda erkekler gibi eşit muamele görmek istiyor.nasıl erkekler sigortalı olmadan askerliği borçlanıyorsa kadınlara bu hak neden verilmiyor.bu kararı veren kişileride bir ana doğurdu.suçumuz biz istemediğimiz halde okul biter bitmez evlendirilmek mi.?hamileyken işe alınmamak mı?bu yüzden mi cezalandırılıyoruz ,birileri inşallah sesimizi duyar.

 6. gülüzar
  16 Nisan 2011, 22:17

  ya ben 1987 de işe girdim 2yıl çalıştım işyeri sikortamı 57 gün ödemiş sene 1990 da evlendim 3 dogum yaptım sikortadan dogum parası alabilirmiyim bana yardımcı olunuz?

 7. nursen demir
  18 Nisan 2011, 22:57

  Doğum borçlanması askerlik derken 2 yıl erken emekli ola biliyor sa vatandaşlar ben yada benim gibi çocuğu olmayan doğuştan kısır olan ben ne yapayım çalışacak gücüm kalmadı emeklime 2 sene kaldı yaş 50 oldu .ama benim hiç bir hakkım yok ne çocuk yasasından faydalana bilirim nede askerlik banada bir çözüm bulun o zaman . yada yaşı dolmuş son 2 senesi kalan ssk borcunu ödesin emekli olsun ben kıskanıyorum .arkadaşım çocuk yasasından emekli olacak diye ben kısırsam suçlumuyum.

 8. sabriyetiftikci
  22 Nisan 2011, 16:00

  aynen katılıyorum arkadaşın yazısına bir an önce geriye dönük borçlanma çıkarılsın doğum borçlanması askerlik borçlanması gibi çıkarılsın

 9. orhan selcuk
  25 Nisan 2011, 18:09

  askerlik borclanması nasıl yapılıyorsa kadında dogum borclanmasını yapabilmeli eger türkiyede erkek kadın eşitligivarsa yargıtaydakiler biraz halka kulak versin buyazı türkiyede demokrasiye inanan herkes için gecerlidir

 10. ayten demir
  27 Nisan 2011, 11:34

  kesinlikle doğum borçlanmasının sigorta başlangıcından önce yada sonra olması şartı aranmamalıdır.erkeklerin askerlik vazifesi gibi analıkta kutsaldır.dolayısıyle kadınların anne oldukları dönemlerde annelik vazifeleri nedeniyle iş hayatı dışında kalmaları bir dezavantaja dönüşmemelidir.aslolan kadının çalışamamasının gerçek sebebi olan analık vazifesidir.bu sebeple askerlik borçlanmasında nasılki sgk başlangıcı şartı aranmıyorsa çocuklarını doğurup sonra iş hayatına girmiş kadınlardada sgk başlangıcı aranmamalıdır.yasa koyucuların bu yanlışlığı bir an evvel ortadan kaldırmaları için hukukçularımızı göreve davet ediyorum.

 11. hatice aslan
  06 Mayıs 2011, 23:07

  yaniii son durum dva açarsak kazanırmıyız bunu mu diyosunuz?
  dava açarsak ssk lı olma şartı olmucak mı?
  cvp bekliyorum

 12. Musa AYDIN
  19 Haziran 2012, 02:22

  ERKEKLERE VERİLEN ASKERLİK HAKKININ, KADINLARA DA VERİLMESİ GEREKİR
  KADINLAR SİGORTALI OLDUKTAN SONRA SİGORTALILIK SÜRESİ BİR GÜN DAHİ OLSA DOĞUMLARI BORÇLANABİLİYOR, ERKELER GİBİ SİGORTA ŞARTI ARANMIYOR YENİ ÇIKAN YASAYLA HEM PRİM GÜN SAYISI ARTI HEMDE DOĞUM BORÇLANMASI YAPILAMAMAKTA BU DURUMDA KADINLAR BİR OLUP DAVA AÇMALI YADA TEPKİLERİNİ GÖSTERMELİ BAKANLIĞA TOP YEKÜN MAİL YADA MEKTUP YAZARAK DAVA AÇARAK YERİNE GÖRE MEYDANLARA ÇIKARAK BASIN TOPLANTILARI YAPMALARI GEREKİR

Leave a Reply:

Name

Mail (hidden)

Website

Yeni SGK Emeklilik Haberlerini Almak İçin Abone Olun!

E-mail adresini ekle:

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için tıklayın