Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Emekli ikramiyesi almak için başvuru dilekçesi örneği

SGK’YA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU


SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA


ANKARA


.”¦./07/2011Kurumunuzda ”¦”¦”¦”¦”¦.. emeklilik sicil numarasıyla, ”¦./”¦./”¦. – ”¦../”¦../”¦. tarihleri arasında memur olarak görev yaptım. Daha sonra da ”¦”¦”¦”¦”¦. Kurumundan ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦.. emeklilik/tahsis numarası ile emekli oldum.


16.6.2010 günlü, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve”¦” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Anayasa Mahkemesi’nce 12.5.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


Bu iptal sonucu, TC Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığım ”¦”¦.. yıl ”¦”¦.. aylık hizmet sürelerim için ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden tarafıma “emekli ikramiyesi” ödenmesini, talep ediyorum.Saygılarımla.


(Adı-Soyadı-TC Kimlik No’su ve imza)ADRES :


Kaynak: yaklasim.com


Emekli ikramiyesi almak için başvuru dilekçesi örneği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>