İLAN - Kendi alanındaki en değerli alan adı ( emeklilikhaber.com ) SATILIYOR - İnceleyin!


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir • 
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

Çalışan emeklinin maaşından iki defa SGDP kesintisi yapılabilir mi?

gaxxi, 20 Mart 2011, 9 comments
Categories: Emeklilik Hesabı

Emekliden iki çeşit SGDP kesintisi olmaz


Nereden emekli olursa olsun özel sektöre ait bir işyerinde işçi olarak işe başlayanların ücretlerinde SGDP alınırken, emekli olup vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı var olanlardan da SGDP olarak emekli aylıklarından yüzde 15 kesilmektedir. Ancak emekli olup da hem vergi mükellefi-şirket ortağı hem de işçi olandan iki kere SGDP alınamaz”¦Birisi üzerinden alınabilir”¦


Ali bey, Anonim Şirketimizin yönetim kurulu başkanı, SSK’dan emekli olduktan sonra SGDP ile bizde çalışmaya devam ediyor. Ancak emekli maaşından bir kesinti yapılıyormuş. Ankara’dan gelen bilgiye göre SGK’ya bu konuda dilekçe verirsek emekli maaşından bu kesintinin yapılmayacağı bildirilmiş. İsmi Saklı


Sayın okurum, daha bu köşeden 13 Haziran 2009 günü “İki temel ilke, tek statüye göre prim ve zorunluluk “ diye başlık atmış ve demiştik ki; “Sosyal güvenlik sisteminin epey ilkesi var ama ikisi çok önemli, bunlardan birincisi zorunluluk ve diğeri de teklik. Zorunluluk ilkesi gereğince belli bir faaliyette bulunanlara zorunlu olarak sigortalı olmak zorundadır. Teklik ilkesi gereğince bir statü gereğince zorunlu sigortalı olanlar, diğer statü gereğince de faaliyette bulunsalar bile bir tek statüye göre prim öderler.”


İşte bu iki ilke nedeniyle normal çalışanlar gibi emekli olanlardan da iki ayrı türden SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) alınamaz.—Çalışan emeklilerden alınan prim


Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 gününden sonra SGK emekli çalışanlardan iki tür SGDP almaktadır.***Nereden emekli olursa olsun kendi adına işyeri açıp vergi mükellefi olan, limited şirket ortağı olan veya A.Ş. ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanların emekli aylığından yüzde 15 oranında SGDP alınmaktadır. Yüzde 15 oranı 2009 yılı için yüzde 13, 2010 yılı için %14 ve 2011 ve sonrası yıllar için ise yüzde 15 oranında uygulanmaktadır.***Nereden emekli olursa olsun, özel sektöre ait bir işyerinde işçi olarak işe giren emeklilerin, emekli aylıklarına dokunulmaz ama işyerinden çalışması karşılığı aldığı ücretten yüzde 30 oranında SGDP primi ile yüzde 1 ile yüzde 6,5 arasında kısa vadeli sigorta primi almaktadır.***5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinde sayılan istisnalar ile milletvekilleri hariç olmak üzere nereden emekli olursa olsun, kamuda işe girenlerin ise hem emekli aylığı alıp hem de çalışma hakları yoktur. Ya emekli aylıklarını veyahutta çalışmayı tercih etmek zorundadırlar.***İki iş yapan emekliden tek SGDP alınmalıdır”¦


Öte yandan bir emeklinin hem bir işyerinde çalışması hem de kendi adına vergi mükellefi (veya şirket ortağı) olması mümkündür ama bu emekliden,


–İşçi olarak çalışıyorsun işyerinden aldığın ücretten yüzde 31 oranında SGDP isterim,


–Bir de vergi mükellefisin bu nedenle de emekli aylığından yüzde 15 kesinti isterim, demek hakkı SGK’da yoktur.


–Önce başlayan SGDP sigortalılığının kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan SGDP uygulamasını devreye sokmaması gerekir.***Torba Kanun bunu daha da güzel hale getirdi


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalılık hallerinin birleşmesi” başlıklı 53 üncü maddesine göre emekli dahi olunsa önce başlayan sigortalılık devam ettiği sürece sonra başlayan sigortalılık devreye girmez kuralı vardır. Şimdi ise 25.02.2011 günü Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı Torba Kanun ile bu kural daha da güzel hale geldi. Artık ister normal çalışan olsun isterse de emekli çalışan fark etmez, Bağ-Kur’a tabi bir iş yapan SSK’lı işe girerse Bağ-Kur biter, SSK geçerli olur haline geldi. Mesela, sizin başkanınız emekli olduğu ve işyerinizden ücret aldığı için SSK’ya adına SGDP ödeniyorsa, ayrıca Bağ-Kur’lu gibi bir de emekli aylığından kesinti yapılamaz.***Genelge de açıklama da var


Torba Kanun sonrası SGK tarafından hazırlanan “Sigortalılık Genelgesi” bu hususu güzel açıklamış. Deniyor ki;6.1.7- Hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primi uygulaması


4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) SSK ve (b) Bağ-Kur bentlerine tabi hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.


Örnek- 1/3/2003 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2/6/2011 tarihi itibariyle kaldırılacaktır.***Dilekçe verin


SSK’dan emekli olduktan sonra şirketi ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan başkanınız için o günden beridir SGK’ya SSK’lı çalışma olarak SGDP ödendiğinden emekli aylığından kesinti olmaması gerekirdi. Aşağıdaki dilekçesi hazırlayıp SGK’ya veriniz.


“Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne


Kurumunuzdan ………………………….. tahsis numarası ile ………………. tarihinden beridir emeklilik (yaşlılık) aylığı almaktayım. Bu arada emekli olduğumdan beridir de SSK’lı olarak çalıştığımdan çalıştığım işyerlerinden adıma ”¦”¦”¦”¦”¦”¦. Numaralı işyerlerinden SGDP ödenmektedir. Buna mukabil, ayrıca bir çok şirkette ortaklığım ve yönetim kurulu üyeliğim bulunduğundan emekli aylığımdan da hem aylık SGDP kesintisi hem de geçmişe dönük SGDP kesintisi yapılmaktadır. Açıkladığım sebeple sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereğince sadece çalıştığım işyerlerinden yapılan SGDP kesintisi var olduğundan emekli aylığımdan yapılan kesintilere son verilmesini, bugüne kadar yapılmış olan kesintilerin de tarafıma iadesini talep ederim. Tarih-Adres-Ad Soyad-İmza”

Ali Tezel – Gazete Haber Türk


Çalışan emeklinin maaşından iki defa SGDP kesintisi yapılabilir mi?


Tags: , , ,

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK BAŞVURULARI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız

En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:
EN ERKEN HANGİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?
Değerli sigortalılar;

En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

SSK ve Bağ-kur’dan en erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz.

Emeklilik hesapları basit bir konu değildir.

SSK’da işe giriş tarihinizin geriye getirilmesi, Askerlik borçlanması ve ne kadar borçlanma yapılması gerektiği, Bağ-kur’dan SSK’ya geçişBağ-kur’a bildirilmeyen vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarınızın durumu, vergi borçlanması,doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması,yaştan 3600 günden emeklilik, son 1260 gün şartı vb. hususlar önemli ayrıntılardır.

Bağ-kur’lunun emeklilik hesapları ise SSK’ya göre daha zordur. Konu hakkında bilgisi olmayanların mağdur ettiği bir yığın esnaf vardır.

Emeklilik hesabınızda sadece 1 aylık yanlışlık sigortalıya yaklaşık 1.000 liraya ( ödediği sigorta primi+ alamadığı emekli maaşı toplamı ) mal olmaktadır. Bırakın 1 ayı yapılan yanlış hesap ve yönlendirmelerle yıllarca emekli maaşı alamayan sigortalılar vardır. Yukarıdaki hesaba göre bu kişilerin uğradığı zararın büyüklüğü ortadadır.

En erken hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olacağınızı öğrenmek önemli bir bilgidir.

Sigortalılık bilgilerinizi yazıp gönderdiğinizde tarafımdan emeklilik hesabınız yapılacaktır.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

image5.png

Emeklilik Başvuru ve Danışmanlık Hizmetleri

Değerli sigortalılar;


Kendi geliştirdiğimiz 4D Hizmet Modeli ile SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için Hizmetinizdeyiz.


Emeklilik işlemlerinde 4D modeli nedir?

Doğru Hesaplama - Doğru Başvuru - Doğru Takip - Doğru Sonuç

Emeklilik başvurularınızı bizim yapmamızı istiyorsanız;

Size ulaşabileceğimiz telefon numaranız ve sigortalılık bilgilerinizle bize mesaj atınız. 

Gönderdiğiniz bilgiler incelenerek size geri dönülecektir.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist

Emeklilik İşlemleriniz İçin Bize Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com

NOT: Gereksiz görüşmeleri en aza indirmek için sorularınız alındıktan sonra telefon numaralarımız bildirilmektedir. Lütfen emeklilik hesaplama ve diğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilik sorunlarınız için önce mesaj gönderiniz. En kısa sürede size geri dönülecektir.

Copyright © 2014 Ali ÖZTÜRK Ekonomist 
emeklilikhaber.com SATILIYOR - İnceleyin!