Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Category Archives: Emekli Maaşları

Kazanılan alacak davası nedeniyle emekli maaşı artar mı?

Published by:

Resul KURT - DÜNYA

Resul KURT – DÜNYA

Alacak davasıyla emekli maaşı artar mı?

Okurumuz Ömer E. “Bir işveren nezdinde 2009-2011 yılları arasında çalıştım. Çalıştığım bu dönemde oldukça fazla mesai yaptım. Ancak bu fazla mesailerim ödenmedi. 2011 yılının sonunda işten ayrıldıktan sonra 22.10.2012 tarihinde işverenime fazla mesai alacağıma ilişkin dava açtım. Bu dava 11.12.2014 tarihinde sonuçlandı ve kazandım. Geriye dönük olarak bu kazandığım alacaklar emekli maaşımı etkiler mi?” diye soruyor.

Bu soru aslında bir çok çalışanın işverenine karşı açtığı ve kazandığı alacak davalarının sadece bir örneği.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre “Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.”

Dolayısıyla kazanılan davadaki fazla çalışmaların aslı itibariyle hak edilen ayın kazançlarına dâhil edilmesi gerekmektedir.

SGK İşveren Primler Daire Başkanlığı’nın alacak davalarına ilişkin yayınladığı 2014/79 sayılı e-postaya göre:

Özel sektör işverenleri tarafından sigortalı bildirimi yapıldığı halde, kazançlarının eksik ödendiğini ileri süren sigortalılarca, işverenleri aleyhine açılan alacak davalarında, mahkemelerce alacak tutarına ilişkin kararların verilmiş olması, buna karşın sigortalılık hizmetinin kazandırılmasına ilişkin bir hükmün bulunmaması kaydıyla, alacak davalarına ilişkin mahkeme kararlarının, prime esas kazanca tabi olan ücret ve ücret dışı alacaklar yönünden işleme alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre öncelikle mahkeme sonucu ödenmesine hükmedilen fark tutarlar öncelikle ücret ve ücret dışı kazanç şeklinde ikiye ayrılacaktır.

Mahkeme kararlarında, alacak davasına konu olan dönemlerde sigortalılık bildiriminin bulunmadığının anlaşılması halinde mahkemede karar verilen alacak tutarları için her hangi bir işlem yapılmaması, başka bir ifade ile dava konusu sürelerde davacı kişinin sigortalılık bildiriminin bulunmadığının tespiti halinde, işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesinin istenmemesi veya bu belgelerin ünitelerimizce re ’sen düzenlenmemesi gerekmektedir.
Dolayısıyla kişilerin bu dönemde hiç sigortalılık hizmeti yoksa ayrıca bir hizmet tespit davası açması gerekecek ve alacak davası kişiye sigortalılık günü sağlayamayacaktır.

Mahkeme kararlarında ay be ay hangi dönemlere ne kadar ücret niteliğinde alacak tutarı belirlendiğine ilişkin hükmün yer almaması durumunda, bu bilgilerin temin edilmesi amacıyla, öncelikle mahkemeden bu nitelikteki bilgi ve belgelerin istenmesi (örneğin bilirkişi raporu), bu bilgilerin temin edilmesi halinde elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerin mahkemeden (örneğin bilirkişi raporundan) temin edilememesi durumunda ise alacak tutarının ücret veya ücret dışı nitelikte olup olmadığı üzerinde durulmaksızın davaya konu olan döneme ait sigortalılık bildirimi yapılan son ayın kazancına ilave edilerek işleme alınması gerekmektedir.

Öncelikle bilirkişi raporunun veya mahkeme kararında hükmedilen alacakların niteliğinin tespiti ve bu ödemelerin hangi ay için yapıldığının tespiti gerekecektir. Eğer ay be ay hangi dönemlerde ne kadar ücrete hak kazanıldığı belirtiliyorsa; SGK’ ya bu belgelerle başvurarak geriye dönük olarak kazanç istemeniz ve tekrar yaşlılık aylığınızın hesaplanması için talepte bulunmanız gerekecektir.

 

Milyonlarca emekliye intibak zammının yolunu açacak davada karar bekleniyor – ESKİ EMEKLİLER 355 LİRAYA KADAR İNTİBAK ZAMMI ALMIŞTI!

Published by:

intibak

Emeklinin gözü kulağı bu tarihte!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için önemli dönemece girildi. Açılan 2 davada geri sayım başladı. Davalar yakında sonuçlanacak. Olumlu karar, milyonlara intibak zammı yolunu açacak.

2000 yılı sonrası emekli olanlar dikkat! Emeklilerin intibak için umudu güçlendi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için davaların sayısı ikiye çıkarken, önemli bir dönemece girildi. Sonuç için geri sayım başladı. İşçi, memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği’nin (İMBED) Ankara 8’inci İş Mahkemesi’nde açtığı intibak davasının, 2 Şubat’ta sonuçlanması bekleniyor. Davada daha önce emekliler aleyhine bir bilirkişi raporu hazırlanmış, bu raporun iptal edilmesiyle emeklilerin yüzü gülmüştü. Yeni bilirkişi raporu yetişirse, dava 2 Şubat’ta karara bağlanacak. Bu tarihten 1.5 ay sonra da diğer intibak davasında karar açıklanacak.

355 TL’YE VARAN ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından açılan davanın 17 Mart’ta sonuçlanması bekleniyor. Ankara İş Mahkemesi’nde görülen bu davanın da son duruşmasında mahkeme konuyu bilirkişi incelemesine havale etmişti. İntibak konusunu daha önce ombudsmana taşıyan TÜED, dava açılması yönünde görüş gelince yargıya başvurmuştu. Hem İMBED hem de TÜED, açılan davaların olumlu sonuçlanacağından umutlu. Emekliler davaların sonucunu merakla beklerken; mahkemelerden çıkacak olumlu karar milyonlarca kişiye intibak zammı kapısını açacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon işçi emeklisine yapılan intibak zammından, daha sonra emekli olanlar da yararlanacak. Eski emekliler 355 liraya varan intibak zammı almıştı. Yeni intibakta da bu civarda artış olması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE DÜZELTME İSTİYOR

İntibak zammında 2000 yılından önce emekli olan Bağ-Kur’lular yararlanamamıştı. İlk intibaktan faydalanamayan Bağ- Kur’lular, yeni intibakta unutulmamak istiyor. Bağ- Kur emeklileri, bu konuda şunları söylüyor: “2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak zammı yapıldı. Halbuki Bağ-Kur’luların maaşları daha düşük. Bizim de intibak kapsamına alınmamız gerekiyor. Şimdi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı gündemde. Bizleri de unutmasınlar.”

Kaynak: Takvim

SSK veya Bağ-Kur emekliliklerinde maaş farkı var mı? – Hangisinden emekli olmak daha avantajlı?

Published by:

sgk10

SSK veya Bağ-Kur’dan emeklilikte maaş farkı var mı?

1 Eylül 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2006’da SSK’dan. Toplamda 38 gün var. 2008 yılından beri Bağ-Kur tarım sigortasından düzenli olarak primlerimi ödüyorum. SSK veya Bağ-Kur emekliliklerinde maaş farkı var mı, hangisinden emekli olmak daha avantajlı? SSK’dan emekli olmak için ne yapmalıyım?

Zeynep Şehriban

2006 yılındaki 38 günlük prim ödemenizi saymazsak, prim ödemeleriniz 2008 yılından itibaren başladığından, aynı prime esas kazanç ve aynı prim gün sayısı için hesaplanacak emekli aylığınız, 4/a (SSK) statüsünden emekli olsanız da, 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olsanız da aynı olur.

4/a statüsünden 7000 prim günü ile 58 yaşınızı doldurduğunuzda ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınızda; 4/b statüsünden ise 5400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz.

Son 2520 günlük prim ödemeniz daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa, o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olursunuz. 4/a statüsünden emeklilik için en geç prim gününüzün dolmasına 1260 gün kala 4/a kapsamında prim ödemeye başlamalısınız.

Sezgin ÖZCAN -SÖZCÜ