Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Category Archives: SGK Haberleri

Kazanılan alacak davası nedeniyle emekli maaşı artar mı?

Published by:

Resul KURT - DÜNYA

Resul KURT – DÜNYA

Alacak davasıyla emekli maaşı artar mı?

Okurumuz Ömer E. “Bir işveren nezdinde 2009-2011 yılları arasında çalıştım. Çalıştığım bu dönemde oldukça fazla mesai yaptım. Ancak bu fazla mesailerim ödenmedi. 2011 yılının sonunda işten ayrıldıktan sonra 22.10.2012 tarihinde işverenime fazla mesai alacağıma ilişkin dava açtım. Bu dava 11.12.2014 tarihinde sonuçlandı ve kazandım. Geriye dönük olarak bu kazandığım alacaklar emekli maaşımı etkiler mi?” diye soruyor.

Bu soru aslında bir çok çalışanın işverenine karşı açtığı ve kazandığı alacak davalarının sadece bir örneği.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre “Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.”

Dolayısıyla kazanılan davadaki fazla çalışmaların aslı itibariyle hak edilen ayın kazançlarına dâhil edilmesi gerekmektedir.

SGK İşveren Primler Daire Başkanlığı’nın alacak davalarına ilişkin yayınladığı 2014/79 sayılı e-postaya göre:

Özel sektör işverenleri tarafından sigortalı bildirimi yapıldığı halde, kazançlarının eksik ödendiğini ileri süren sigortalılarca, işverenleri aleyhine açılan alacak davalarında, mahkemelerce alacak tutarına ilişkin kararların verilmiş olması, buna karşın sigortalılık hizmetinin kazandırılmasına ilişkin bir hükmün bulunmaması kaydıyla, alacak davalarına ilişkin mahkeme kararlarının, prime esas kazanca tabi olan ücret ve ücret dışı alacaklar yönünden işleme alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre öncelikle mahkeme sonucu ödenmesine hükmedilen fark tutarlar öncelikle ücret ve ücret dışı kazanç şeklinde ikiye ayrılacaktır.

Mahkeme kararlarında, alacak davasına konu olan dönemlerde sigortalılık bildiriminin bulunmadığının anlaşılması halinde mahkemede karar verilen alacak tutarları için her hangi bir işlem yapılmaması, başka bir ifade ile dava konusu sürelerde davacı kişinin sigortalılık bildiriminin bulunmadığının tespiti halinde, işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesinin istenmemesi veya bu belgelerin ünitelerimizce re ’sen düzenlenmemesi gerekmektedir.
Dolayısıyla kişilerin bu dönemde hiç sigortalılık hizmeti yoksa ayrıca bir hizmet tespit davası açması gerekecek ve alacak davası kişiye sigortalılık günü sağlayamayacaktır.

Mahkeme kararlarında ay be ay hangi dönemlere ne kadar ücret niteliğinde alacak tutarı belirlendiğine ilişkin hükmün yer almaması durumunda, bu bilgilerin temin edilmesi amacıyla, öncelikle mahkemeden bu nitelikteki bilgi ve belgelerin istenmesi (örneğin bilirkişi raporu), bu bilgilerin temin edilmesi halinde elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerin mahkemeden (örneğin bilirkişi raporundan) temin edilememesi durumunda ise alacak tutarının ücret veya ücret dışı nitelikte olup olmadığı üzerinde durulmaksızın davaya konu olan döneme ait sigortalılık bildirimi yapılan son ayın kazancına ilave edilerek işleme alınması gerekmektedir.

Öncelikle bilirkişi raporunun veya mahkeme kararında hükmedilen alacakların niteliğinin tespiti ve bu ödemelerin hangi ay için yapıldığının tespiti gerekecektir. Eğer ay be ay hangi dönemlerde ne kadar ücrete hak kazanıldığı belirtiliyorsa; SGK’ ya bu belgelerle başvurarak geriye dönük olarak kazanç istemeniz ve tekrar yaşlılık aylığınızın hesaplanması için talepte bulunmanız gerekecektir.

 

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkındaki asparagas haberlere dikkat!

Published by:

Vedat İLKİ

Vedat İLKİ

GAZETELERİN SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASINDA ASPARAGASLARI

Asparagas, gerçek olmayan, masa başında uydurulan, yalan haber, uydurma haber demektir.

Bakın son günlerde ortaya atılan haberler nelerdir?

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ  İÇİN ENFLASYONA ENDEKSLİ MAAŞ

Emekli olup sendika kurması engellenen emekliler için tıpkı memur sendikalarının aldığı zamma uygun bir zam verilmesi çalışması var denilmesi.

Böyle bir uygulama olması için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ,tıpkı memur emeklilerinde olduğu gibi toplu sözleşme masasında verilecek zam sistemi belirlenmeli ,enflasyon farkı verilmelidir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur toplu sözleşmesine esas olan enflasyona endeksli zam sistemine geçilmesi için yasal düzenleme şart.

Düzenleme var mı?

**

KADINLARIN SİGORTALILIK ÖNCESİ DOĞUMLARI İÇİN DÜZENLEME

5510 sayılı Kanun ile Kadınlara doğum borçlanması hakkı verilmiş,sigortalılık öncesi süresi için borçlanma ve sigortalılık süresini geriye çekme imkanı tanınmamıştır.

Şimdilerde ise bununla ilgili çalışma var denilmesi,

Acaba var mı?……

**

EMEKLİLİĞİ İÇİN KADIN 58  ERKEK 60YAŞINI DOLDURMASI EKSİK GÜN İÇİN GERİYE DÖNÜK GÜN SATINALMA

Son yıllarda torba yasaya eklenecek diyerek uydurma haberlerden bir tanesi de Kadın 58 Erkek 60 yaşında olup sigortalılık için aranan sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak eksik günlerini satın alarak emeklilik için karla kaplı yolların açılacağını söylediler.

Uygulanma şansı var mı?

Bakanlık Bürokratları ve Maliye yetkilileri olmaz diyor.

Sizce olur mu?………

**

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME

EYT mağdurları için yeni bir düzenleme var mı?

ü  Öneriler erken emekli ol az maaş al.

ü  Diğer öneri emekli maaşın az olsa da ,ileride bu sürelerini borçlan yükselmesini sağla

ü  Sağlık yardımı al ,maaş alma

Uygulama için yasal düzenleme gerekli var mı?…….

**

STAJ MAĞDURLARI

Stajyer olup SSK sicil numarası alanlara erken emekli olma adına borçlanma hakkı gelecekmiş.

Sizce olabilir mi?

Bakanlık bürokratları ve Maliye İzin verir mi?…….

**

HANE GELİRİ KAVRAMI KALKAR MI?

Son yıllarda yapılan değişiklik ile Primsiz ödemelerde ve Evde Bakım paralarında yaşanan mağduriyet olan Hane geliri kavramından vazgeçilir mi?…..

**

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN PROMOSYON

Son yıllarda emekli aylıklarını bankalar aracılığı ile alan emekliler için 1 maaş tutarında promosyon düzenlemesi yapılıyor ,yapılacak diyenler.

Bu kandırmaca ne zamana kadar sürecek……..

**

2000 YILI SONRASI EMEKLİ OLANLAR İÇİN DAVA SÜRSE DE SONUÇLANMADAN DÜZENLEME YAPILMAZ

Son iki yıldır SSK/Bağ-Kur emeklileri 2000 yılı sonrası intibak davasına odaklandılar.

Dava kabak tadı verdi.

Bilirkişi hesap yapamadı.

Davalar erteleniyor.

Nisan’a 1 ay kaldı sonuç çıkar mı?

Sonuç çıkmadan düzenleme için düğmeye basılır mı?

Bekleyelim görelim…….

**

ÖNERGE VEREN MUHALEFET HAYATA GEÇER Mİ?

Emeklilere yılda en az 2 bayram öncesi ödeme yada kış aylarında yakacak ödemesi yapılması için bir düzenleme hayata geçirilmesi yönünde.

İktidar Partisi uygular mı?…..

**

İŞSİZLİK SİGORTASI MİKTARI ARTACAK

Günümüzde  uygulama en az asgari ücrettin %40’ı,en çok %80’ni olan işsizlik sigortası ödemeleri yapılacak yeni düzenleme ile artacak deniliyor.

Buna göre 2015 yılında düzenleme var mı?…….

**

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

01/01/2012 Zorunlu olan GSS ödemeleri siliniyor diyerek manşete taşınıyor.

Bize göre yok.

Yapılandırma  ve Gelir Testi Var.

Test bu sonucu belirliyor.

Siz siz olun bu habere itibar etmeyin.

Borç çıkmış ise 31/Mart/2015 kadar en yakın SGK ve SYDV müracaat edin……..

**

EMEKLİLER SAĞLIKTA KATKI PAYLARI KALKAR MI?

Emekliye sağlık hizmeti ücretsiz verilmesi yönünde düzenleme var mı?

Belli bir yaşın üzerinde örneğin 65 yaş sonrasında emeklilerden sağlık için katkı payı hem hastane hem de ilaçlardan kaldırılacak mı?

Düzenleme yapılır mı?……….

 

**

EMEKLİ OLUP İŞVEREN OLANLARDAN SGDP KALKAR MI?

Emekli olup işyerini kapatmayan ,istihdam yaratan işverenlerden tahsil edilen SGDP prim oranları düşürülür mü yada vazgeçilir mi?

Bu konuda özendirici düzenleme yapılır mı?

Son günlerde genelge de yapılan düzenleme ile birlikte emekli olup işveren olanlardan, SSK ‘lı olarak kısmi çalıştığı için  geriye kalan günlerde SGDP prim tahsilatı emekli aylıklarından yapılıyorsa , yasal düzenleme biraz zor görülüyor……….

**

DOĞUM YAPAN KADINLAR İÇİN KREŞ YARDIMI

Son günler de 3 doğum yapılsın denildi,doğum borçlanma düzenlemesi yapıldı.

Kreş  yardımı sözü unutuldu mu?

**

EMZİRME ÖDENEĞİ HER AY VERİLİYOR

Bu haber genelde fısıltı gazeteleri ile yayılmıştır.

Son günlerde çocuk 2 yaşına gelinceye kadar 24 ay emzirme yardımı var deniliyor.

Benim bildiğim 2015 yılında 112,00 TL bir defaya mahsus bu ödeme yapılıyor.

Bu konuda bir defa da ödense de artış yok.

Artış olur mu ,gündem de bile değil.

3 çocuk hatta 4 çocuk deniliyorsa 24 ay ödeme gündeme alınır mı?…….

**

BEKAR GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ

Evlenmeyi özendirme adına yeni evlenenlere kredi verilecek sözü verilmişti.

Ne oldu ?

Buhar mı oldu?……….

**

ASGARİ ÜCRETLİ VERGİ DIŞI KALIR MI?

Bunun zaten düzenlemesi var.

Sizin çocuk sayınız artıkça AGİ artar vergiden muaf kalırsınız.

Yeni düzenleme var mı?

**

KIDEM TAZMİNATI FONU OLUR MU?

Ortada yasal düzenlemesi için taslağı bile yıllar önce yapılmış ,yeni düzenleme için kamu oyu yoklaması yapılıyor.

Çalışanlar sahip çıkmazsa düzenleme gelebilir.

 

Buna hazırlıklı olun derim…………

Kaynak: Vedat İLKİ –  alitezel.com

Bağ-kur borçlarının dondurulması hk.

Published by:

bagkur_logo

Bir af, üç bilinmeyen

Davutoğlu’nun açıklamasından sonra borç dondurmayla ilgili olarak önerge kabul edildi ancak kafalarda soru işaretleri var.

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçen hafta 1.3 milyon Bağ-Kurlunun bir yıldan daha uzun süreli borçlarının dondurulacağını açıkladı. Ancak bir nevi af niteliğinde bulunan bu düzenleme konusunda tek bilinen, kapsama giren kişi sayısı. Sosyal güvenlik parametrelerini yakından etkileyecek olan bu uygulamanın bilinmeyenleri şöyle sıralanıyor:

Davutoğlu’nun açıklamasından sonra borç dondurmayla ilgili olarak önerge kabul edildi. Ancak bu önergenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na maliyeti konusunda net bir rakam bulunamıyor. SGK borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinin devam etmesi nedeniyle, maliyet hesabının çıkarılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

NEDEN ŞİMDİ GELDİ?
Bağ-Kurluların borçlarının dondurulması daha önce Haziran ayında torba yasa görüşmeleri sırasında gündeme gelmişti. Bu konuda bir önerge de hazırlanmış, ancak Maliye Bakanlığı’nın “Dengeler olumsuz etkilenir” itirazı üzerine geri çekilmişti. Bu düzenlemenin 7 ay sonra aniden gündeme getirilmesi, yaklaşan seçimlere bağlanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK KAYGISI
En büyük sorun ise, sosyal güvenlik sisteminde görülüyor. Küçük esnafı yakından ilgilendiren bu uygulamanın, sosyal güvenlik sisteminin özellikle emeklilik parametrelerini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor. Bürokratlar ise, “Siyasiler istedi, biz gerekli düzenlemeyi yaptık” demekle yetiniyor.

Kaynak: Hürriyet