Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Category Archives: SGK Haberleri

Bağ-kur borçlarının dondurulması hk.

Published by:

bagkur_logo

Bir af, üç bilinmeyen

Davutoğlu’nun açıklamasından sonra borç dondurmayla ilgili olarak önerge kabul edildi ancak kafalarda soru işaretleri var.

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçen hafta 1.3 milyon Bağ-Kurlunun bir yıldan daha uzun süreli borçlarının dondurulacağını açıkladı. Ancak bir nevi af niteliğinde bulunan bu düzenleme konusunda tek bilinen, kapsama giren kişi sayısı. Sosyal güvenlik parametrelerini yakından etkileyecek olan bu uygulamanın bilinmeyenleri şöyle sıralanıyor:

Davutoğlu’nun açıklamasından sonra borç dondurmayla ilgili olarak önerge kabul edildi. Ancak bu önergenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na maliyeti konusunda net bir rakam bulunamıyor. SGK borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinin devam etmesi nedeniyle, maliyet hesabının çıkarılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

NEDEN ŞİMDİ GELDİ?
Bağ-Kurluların borçlarının dondurulması daha önce Haziran ayında torba yasa görüşmeleri sırasında gündeme gelmişti. Bu konuda bir önerge de hazırlanmış, ancak Maliye Bakanlığı’nın “Dengeler olumsuz etkilenir” itirazı üzerine geri çekilmişti. Bu düzenlemenin 7 ay sonra aniden gündeme getirilmesi, yaklaşan seçimlere bağlanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK KAYGISI
En büyük sorun ise, sosyal güvenlik sisteminde görülüyor. Küçük esnafı yakından ilgilendiren bu uygulamanın, sosyal güvenlik sisteminin özellikle emeklilik parametrelerini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor. Bürokratlar ise, “Siyasiler istedi, biz gerekli düzenlemeyi yaptık” demekle yetiniyor.

Kaynak: Hürriyet

Sosyal güvenlik sisteminin 21 açmazı!

Published by:

sgk (1)

Sosyal güvenliğin 21 açmazı

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planını ilan etti. Plan kapsamında kurumun ve sosyal güvenlik sisteminin SWOT analizine de yer verilmiş.

Yani sistemin ve kurumun fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yanları analiz edilmiş. Bizzat SGK tarafından hazırlanan raporda yer alan sorunlar şunlar:

Kurumun/sistemin zayıf yanları

1. Sağlık alanındaki denetimlerin ve geri ödeme kontrollerininyeterli ve etkin olmaması

2. Sunduğu hizmete oranla personel sayısının eksik olması

3. Sürekli değişen, anlaşılması güç mevzuatın uygulamayı olumsuz etkilemesi

4. Personelin mali ve özlük haklarının yetersiz olması

5. Birimler arasında personel ve iş yükü dağılımının adil olmaması

6. Mevzuat eksikliğinden dolayı yargı ve idari sorunların yaşanması

7. Koruyucu önleyici hizmet altyapısının yetersiz olması

8. 5510 Sayılı Kanun ile farklı mülga kanunların birlikte uygulanmasının getirdiği sorunlar

9. Kurum içi iletişim ve koordinasyon eksikliği

10. Hizmet standartlarının istenilen düzeye ulaştırılamaması

Kurum/sistem için tehditler

1. Kayıt dışı istihdam oranının yüksek olması

2. Toplumda sürekli prim affı beklentisi olması

3. Bilinçsiz ilaç kullanımının ve ilaç israfının fazla olması

4. Yerel yönetimlerden prim tahsilat oranının düşük olması

5. Nüfusun yaşlanma eğiliminde olması

6. Ülkedeki sağlık politikalarının SGK’nın sağlık maliyetlerini artırması

7. Stratejik verilere sahip olması nedeniyle dış tehditlere açıkolması

8. Dış paydaşlarımızın teknolojik altyapısının yetersizliği

9. Bütçe kısıtlarının sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere fırsat vermemesi

10. Mevzuatı güncel gelişmelere uyumlaştırmada zaman kaybedilmesi

11. İlaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılığın mali yükü artırması

Son derece yerinde yapılan tespitlere biz de aynen katılıyoruz. Ayrıca listeye,

• Tarım kesiminin sosyal sigorta kapsamına alınamaması

• Primsiz yardımlarla sosyal sigorta sisteminin uyumlaştırılamaması başlıklarını da biz eklemiş olalım.

Tespitler yerinde olmakla birlikte asıl önemli olan bu tehdit ve zafiyet unsurlarının giderilmesi için bundan sonra ne yapılacağıdır.

Sadettin ORHAN – BUGÜN

Milyonlarca emekliye intibak zammının yolunu açacak davada karar bekleniyor – ESKİ EMEKLİLER 355 LİRAYA KADAR İNTİBAK ZAMMI ALMIŞTI!

Published by:

intibak

Emeklinin gözü kulağı bu tarihte!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için önemli dönemece girildi. Açılan 2 davada geri sayım başladı. Davalar yakında sonuçlanacak. Olumlu karar, milyonlara intibak zammı yolunu açacak.

2000 yılı sonrası emekli olanlar dikkat! Emeklilerin intibak için umudu güçlendi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için davaların sayısı ikiye çıkarken, önemli bir dönemece girildi. Sonuç için geri sayım başladı. İşçi, memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği’nin (İMBED) Ankara 8’inci İş Mahkemesi’nde açtığı intibak davasının, 2 Şubat’ta sonuçlanması bekleniyor. Davada daha önce emekliler aleyhine bir bilirkişi raporu hazırlanmış, bu raporun iptal edilmesiyle emeklilerin yüzü gülmüştü. Yeni bilirkişi raporu yetişirse, dava 2 Şubat’ta karara bağlanacak. Bu tarihten 1.5 ay sonra da diğer intibak davasında karar açıklanacak.

355 TL’YE VARAN ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından açılan davanın 17 Mart’ta sonuçlanması bekleniyor. Ankara İş Mahkemesi’nde görülen bu davanın da son duruşmasında mahkeme konuyu bilirkişi incelemesine havale etmişti. İntibak konusunu daha önce ombudsmana taşıyan TÜED, dava açılması yönünde görüş gelince yargıya başvurmuştu. Hem İMBED hem de TÜED, açılan davaların olumlu sonuçlanacağından umutlu. Emekliler davaların sonucunu merakla beklerken; mahkemelerden çıkacak olumlu karar milyonlarca kişiye intibak zammı kapısını açacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon işçi emeklisine yapılan intibak zammından, daha sonra emekli olanlar da yararlanacak. Eski emekliler 355 liraya varan intibak zammı almıştı. Yeni intibakta da bu civarda artış olması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE DÜZELTME İSTİYOR

İntibak zammında 2000 yılından önce emekli olan Bağ-Kur’lular yararlanamamıştı. İlk intibaktan faydalanamayan Bağ- Kur’lular, yeni intibakta unutulmamak istiyor. Bağ- Kur emeklileri, bu konuda şunları söylüyor: “2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak zammı yapıldı. Halbuki Bağ-Kur’luların maaşları daha düşük. Bizim de intibak kapsamına alınmamız gerekiyor. Şimdi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı gündemde. Bizleri de unutmasınlar.”

Kaynak: Takvim