Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 
emeklilikuzman@gmail.com

Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com

Category Archives: Çeyiz Parası

Tüm Yönleriyle Dul ve Yetimlere Ödenen Çeyiz Yardımı Hakkı – Başvuru için gerekenler ve diğer önemli ayrıntılar!

Published by:

Şevket TEZEL

Şevket TEZEL

Tüm Yönleriyle Dul-Yetimlerin Çeyiz Yardımı Hakkı 

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların ve 01.10.2008’den önce 506 Sayılı Kanuna tabi çalışan sigortalıların hak sahiplerine, ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen bir çeşit ölüm yardımı oluyor.

Bağ-Kur’luya da var

Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının 01.10.2008 tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da evlenme ödeneği verilmesi gerekiyor.

Başvuru yöntemi

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile SGK’ya müracaat etmesi gerekiyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi zorunlu bulunuyor.

Diğer hak sahiplerine etkisi

Çeyiz yardımı verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini müteakip ödeme dönemi başından itibaren durduruluyor. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesiliyor, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilmesi gerekiyor.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki sene zarfında boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir veya aylık bağlanmaz, iki senelik müddet dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

Memur Yetimine Çeyiz Yardımı

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anneye bir defaya özgü olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim maaşlarının on iki aylık tutarının evlenme ikramiyesi olarak ödenmesi gerekiyor.

Memurun Eşine ve Annesine de Çeyiz Yardımı Var

Yani ölen memur hak sahiplerinin evlenme ödeneği SSK ve Bağ-Kur’lular gibi 24 aylık değil 12 aylık süresiyle sınırlı bulunuyor. Bu 12 aylık sürenin 24 ay olarak alınabilmesi için açılmış ve kazanılmış davalar olduğunu da hatırlatalım. Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur hak sahiplerinde sadece kız çocuklar hak sahibi iken memurların hak sahiplerinden hem kız çocuklar hem de eşler hatta memur çocuğundan dolayı yetim aylığı alan memur annesi de evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alma hakkına sahip bulunuyor.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin hükümsüzlüğüne veya feshine karar verilenlere tekrardan aylık bağlanması durumunda, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan noksan süreye ait bölümü tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmiyor.

Aylık alırken evlenme şartı  

Çeyiz yardımını her hak sahibi kız çocuğunun alma hakkı bulunmuyor. Zira bu haktan faydalanmak için evliliğin yetim aylığı alırken gerçekleşmiş olması şart.

Evlenme Ödeneği Almak İçin Başvuru Yeri-Gerekli Belgeler

İş sözleşmesiyle (4/1-a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, SGK’ca belirlenen “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi“ ile,

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/1-c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına,

herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan örneği  ile birlikte müracaat  etmeleri gerekiyor.

Çeyiz Yardımı aldıktan sonra çalışmaya başlama

Yetim aylığı alırken evlendiği için çeyiz yardımı alan hak sahibinin bundan sonra çalışmaya başlaması aldığı evlenme ödeneğinin geri verilmesini gerektirmez.

Bir defaya mahsus

Çeyiz parası bir kereye özgü olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneği oluyor. Çeyiz parasının birden fazla alınması yolu kapalı olmakla birlikte bu hakkın sadece ilk evlilikte kullanılması şartı da bulunmuyor.

Zaman aşımı süresi

Hak edilen çeyiz yardımı (Evlenme ödeneği) beş yıl içinde talep edilebilir.

Şevket TEZEL – alitezel.com

sgk10

Ali ÖZTÜRK Ekonomist SGK Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor

 1. SGK hizmet birleştirme talebinin emeklilik öncesi yapılması hk.
 2. SSK’lı çalışmalarınızın kağıt üzerinde değil gerçek olmasının önemi hk.
 3. SSK gün sayınızı doldurmak için çalışmadığınız halde kendinizi çalışıyormuş gibi göstermeme hk.
 4. Kendi işyerinizde veya ortak olduğunuz şirketlerde SSK’lı çalışmama hk.
 5. Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz varsa emeklilik başvurusu yapmadan önce ödenmesi hk.
 6. Bağ-kur borçlarını ödemeden yapılan SSK emeklilik başvurusu hk.
 7. SSK emeklisi olabilmek için son 7 yılda SSK çalışmalarınızın daha fazla olması gerektiği hk.
 8. SSK hizmet dökümünüzde başka isimlerin görünmesi hk.
 9. Bağ-kur ihya borç ödemesinde taksit yapılmadığı doğru mudur?
 10. Staj yaptığı dönemde normal SSK primi yatanların emeklilik durumu nedir? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 11. Geriye dönük gün satın alıp emekli olabilir miyim? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 12. 22 günde emeklilik – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 13. Bağ-kur’da emeklilik aşamasında çıkan sorunlar – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 14. Emeklilik başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 15. Bağ-kur ihya başvurusu yapanların dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 16. Bağ-kur İB formlarını zamanında onaylatıp Kuruma vermeyenlerin dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 17. Bağ-kur hizmetleriyle emeklilikte hesapta olmayan vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarına dikkat – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 18. İnternetten alınan SSK hizmet dökümlerine dikkat – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 19. Emekli olmak için hizmet borçlanmasına ihtiyacı olanların dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 20. Yurtdışındaki ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılacak olan 18 ülke – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 21. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılmayacak olan 7 ülke – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 22. Torba yasa ile 24 aydan fazla olan Bağ-kur prim borçları silindi mi? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 23. Yaş sınırını beklemeden emeklilik dilekçemi vererek tazminatımı alabilir miyim? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 24. SSK’dan ne zaman ve ne şekilde emekli olabilirim? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 25. Torba yasada prim günü eksik olanlarla ilgili düzenleme var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 26. Askerlik borçlanması yaparsam SSK ilk işe girişim hangi tarihe geri çekilecek? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 27. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 28. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 29. Yeni işe giren bayanlar nasıl emekli olabilir? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 30. Kadın sigortalılara ilk işe giriş tarihinden önceki doğumlar için borçlanma hakkı verecek olan kanunun çıkma ihtimali var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 31. Emeklilikte yaşı beklerken prim ödeme zorunluluğum var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 32. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları
 33. Geriye dönük 1800 gün borçlanma hakkı veren yasa çıktı mı?
 34. Torba yasa çıktığında eski vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün olacak mı?
 35. Banka kredisiyle emeklilik uygulaması yeniden çıkacak mı?
 36. Şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 37. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 38. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik
 39. SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme İşlemleri
 40. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 41. Erkek sigortalıların SSK emeklilik şartları hk.
 42. Erkek sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 43. Erkek sigortalıların 9000 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 44. Kadın sigortalıların 7200 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 45. Kadın sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 46. Kadın sigortalıların 3600 günden SSK emeklilik şartları hk.
 47. SSK’da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir?
 48. Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorunlarınız İçin Bize Yazabilirsiniz!
 49. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz?
 50. Stajyer öğrenci iken yapılan SSK girişleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilir mi?
 51. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1988 ile 23.11.1989 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 52. Geçmişe dönük SSK primi yatırmam mümkün mü?
 53. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 54. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 55. 17/11/1987 staj sigortam 20/07/1989 tarihinde ise normal sigortam başladı ne zaman emekli olurum?
 56. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 57. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 58. SSK primi ödenmeye başladıktan sonra Bağ-kur otomatik olarak düşer mi?
 59. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 60. 24 ay askerlik borçlanması tutarı ne kadardır?
 61. Yaşı bekliyorum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 62. Askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 63. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 64. SSK ve Bağ-kur primlerimi birleştirmek için ne yapmalıyım?
 65. SSK ve Bağ-kur Emeklilik İşlemleri
 66. SSK ilk işe giriş tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadın sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 67. 2 çocuk için 4 yılı borçlanarak 3600 günden emekli olabilir miyim?
 68. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Yaşı ve Tarihi Hesaplama – Ali ÖZTÜRK Ekonomist Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor!
 69. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü?
 70. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı?
 71. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir?
 72. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 73. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı?
 74. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK’dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 75. SSK ilk işe giriş tarihi 08.09.1976 ve daha öncesi olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 76. SSK ilk işe giriş tarihi 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 77. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1979 ile 23.11.1980 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 78. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 79. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1982 ile 23.11.1983 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 80. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 81. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 82. Bağ-kur’da Geçmiş Dönemlerin Borçlanılması ve Milat Tarihler – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 83. GERİYE DÖNÜK VERGİ KAYITLARININ VE GA NUMARALARININ BULUNMASI – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!

Çeyiz yardımını kaç TL biriktirenler alabilecek? – ÇEYİZ HESAPLARINA DEVLET KATKISININ AYRINTILARI!

Published by:

evlilik_yuzugu-1083

Çeyiz yardımını 35 bin lira biriktiren alacak

Aile Paketi’nin bazı hükümlerini de içeren torba yasa teklifinin görüşmelerinde, ‘çeyiz’ desteğinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, desteği alabilmek için 30-35 liralık birikim gerekiyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli eğitim Bakanlığı’na 47 bin öğretmen kadrosu ihdası ve Aile Paketi’nin bazı hükümlerini de içeren torba yasa teklifi görüşüldü.

‘Çeyiz hesaplarına devlet katkısı’nı düzenleyen maddenin ayrıntılarını, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Taşkın Temiz verdi.

Yılda yaklaşık 800 bin kişinin evlendiğini belirten Temiz, “Bu bir yardım projesi. Şartı da bankaya hesap açmak. 5 bin lirayı almak için 30-35 bin lira mevduatı biriktirmek gerekecek. Dünyada da böyle bir model yok” dedi.

Mevduat sisteminde kalma süresinin, Bakanlar Kurulu’nca belirleneceğini, ancak bunun 2-3 yıl olabileceğini belirten Temiz, sistemde kalma süresine göre ödemede farklılaşma olacağını belirtti. Temiz, “3 yıl kalana yüzde 10, daha uzun kalana yüzde 12” olabilir ifadesini kullandı.

KEY hesabı benzetmesi için, “KEY hesapları devlet için tecrübeydi. Buna benzememesi için çalışıyoruz” diyen Temiz, gelir durumuna göre destekte farklılaştırma yoluna gidilip gidilmeyeceği yolundaki soruya da, “Ayrışma yapmayacağız herkes başvurabilir” karşılığını verdi.

RENKLİ TARTIŞMALAR
CHP’li Müslim Sarı, erken evlenmeyi teşvik için böyle bir destek sisteminin dünyada örneği olup olmadığını sorarken, Sarı’ya CHP’li İzzet Çetin, “Tanzanya’da vardır, muz cumhuriyetinde vardır” karşılığını verdi. Düzenlemenin asıl amacının tasarrufu teşvik olduğunu savunan Çetin, “Geçmişte KEY hesapları vardı, bu da devletin vatandaşını dolandırması için bir tuzak hesap” ifadesini kullandı.

Çetin’in sözlerine, hükümeti temsilen toplantıya katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Devlet dolandırmaz!” diyerek itiraz etti. Çetin, 27 yaş olarak belirlenen üst ve alt sınırın da net ifade edilmesini isterken, “Aksi takdirde çocuk evliliklerine destek ödemesi Türkiye’yi dünyaya rezil eder” dedi.

Teklifteki hükümlerin Başbakan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamanın çok gerisinde olduğunu da savunan Çetin’in, “Belli makamlardaki abisi, onu refüze etmek isteyebilir ama siz refüze etmeyin, sahip çıkın Başbakanınıza. O bizim de Başbakanımız, üzülüyoruz” sözleri Ak Partili vekilleri güldürdü.

Eroğlu da eleştirilere karşılık, “İki şey yapmak istiyoruz; kişi erken evlensin ve biz de bu kişiye destek verelim. 5 bin liralık desteği, Bakanlar Kurulu 3 katına kadar artırabilecek. Yani 15 bin TL’ye kadar destek verilebilecek” dedi.

Türkiye’de evlilik yaşının giderek arttığını ifade eden Eroğlu, “Kızlar hala bekar. ‘Bize babalık yapmadınız, 30-40 yaşına geldim’ diyenler var. Vatandaşlar 27 yaşına gelmeden evlensin diye açılım yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Kaynak: POSTA

Evlilik yardımı alabilir miyim?

Published by:

Yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğu çeyiz yardımı alabilir

Soru: 1972 doğumluyum. İki sene önce evlendim. Annem  ölen babamdan maaş almakta. Ben şu an çalışmaktayım. Acaba evlilik yardımı alabilir miyim?

Volkan GÜROL

Cevap: Evlilik yardımını(çeyiz parası) baba veya annesinden yetim aylığı alırken evlenen kız çocukları alabiliyor. Bu şartları taşımadığınızdan evlilik yardımı(çeyiz yardımı) alamazsınız.


Ekrem SARISU – POSTA