SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz.
 
Doğum tarihinizi ve SGK ilk işe giriş tarihinizi ay gün ve yıl olarak yazınız.
Emeklilik sorularınıza; SGK hizmet dökümlerinizin incelenerek cevap verilmesini istiyorsanız aşağıdaki bilgileri gönderiniz:

 • T.C. Kimlik No:
 • Baba adı:
 • Cilt No:
 • Nufusa kayıtlı olduğunuz il:
 • Nufusa kayıtlı olduğunuz ilçe:
 • Doğum tarihi:
 
Verdiğimiz danışmanlık hizmetiücretlidirÜcret ve hesap numaralarımız iletelefon numaralarımız  sorularınız alındıktan sonra bildirilmektedir. 
 
Sorularınıza ücret ödendikten sonra yazılı olarak cevap verilecektir. 

 
Yazılı cevap aldıktan sonra anlayamadığınız hususlar olursa tekrar soru sorabilir veya dilerseniz telefon görüşmesiyle danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Danışmanlık ücretimiz ödendikten sonra SSK ve Bağ-kur dökümleriniz incelenerek sorunuz detaylı bir şekilde yazılı olarak yanıtlanacaktır. 
Ali ÖZTÜRK Ekonomist

Emeklilik Sorunlarınızı Yazın:

Emeklilikte yaşa takılanların GSS sorunu hk.


EYT’lerin Genel Sağlık Sigortası Sorunu Çözülmeli
 
Soru: 09.06.1968 doğumluyum. 2,5 yıldır işsizim. Bu nedenle maddi durumum çok kötü. sigorta girişim 20.12.1985′te yapıldı. 6 bin 800 prim ödeme günüm olup işten çıkmıştım. Şimdi emekli olamıyorum, iş bulamıyorum, bulduğum işler de asgari ücretle işe kabul ediyor. Bu da aylığımı düşürüyormuş. Ne yapmam gerek? Sigortasız oldugum için hastaneye de gidemiyoruz. Oğlum 18 yaşında açık lisede okuyor. Stajyer olarak bir firmada çalışıyor. Acaba onun sigorta olması gerekli mi? 

H.KOZYAK
 
Cevap: Klasik bir EYT (Emeklilik yaşına takılanlar) yaş mağdurusunuz. Yaşınız itibariyle iş bulmanız güç olduğu gibi emeklilikte yaşa takıldığınızdan 25 yıllık sigortalılık süresi ile 5 bin 300 günü tamamlamış olduğunuz halde aylık bağlanması için 49 yaşını doldurmayı beklemek durumundasınız. Emekli aylığınızın bağlanacağı tarihe kadar sigortalı olmazsanız, değişen bir şey olmaz Buna mukabil düşük ücretle çalışmanız halinde bağlanacak aylığınızın düşeceği doğrudur. Yaşı bekleyen tüm sigortalılar gibi “Matruşka” benzeri iç içe sorunlarla karşı karşıyasınız.
Bu konuda hükümete yakın basından zaman zaman toz pembe müjdeler gelse de emeklilikte yaşa takılanların, bari GSS primine tabi kılınmadan sağlıktan yararlanmalarının önünün açılması yönünde somut bir adım atılmıyor. Bu olumsuzluğun giderilmesi yönünde muhalefet milletvekillerinin yasa tekliflerinin dışında Hükümet kanadında pozitif bir yaklaşım maalesef henüz yok. Örneğin CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın “Sigortalılık süresi ve gün sayısını doldurup yaş koşulu nedeniyle emekli olamayanların genel sağlık sigortalısı sayılmasını amaçlayan” yasa teklifi tam iki yıldır TBMM’de bekliyor.
Hem yaşa takıldığınızdan dolayı aylık bağlanmadığından emekli sıfatıyla sağlıktan yararlanamamanız, 2012 yılında başlayan zorunlu GSS nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanmasanız bile GSS primi ödemenin zorunlu hale getirilmesi, sabit bir geliriniz olmasa bile giderden yola çıkarak bir prim tahsilatının uygulanması sizlerin mağduriyetine yol açıyor.
Çocuğunuzun durumuna gelince, 5510 sayılı Kanuna göre resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrencilerin öncelikle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olup olmadığına bakılır. Buna göre anne ve babasının prim borcu nedeniyle, anne-babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından faydalanamayan 18 yaşından büyük stajyer öğrenci olarak kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren geçiş sürecinde 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı aranmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekiyor.
Anne-babasının borcu diyorum, zira siz başvurmasanız bile hem eşiniz hem de siz ikiniz birden sigortalılık kapsamı dışında kalırsanız sağlıktan yararlanın veya yararlanmayın zorunlu GSS’li sayılırsınız ve prim borcunuz birikmeye devam eder.
Anne veya babası genel sağlık sigortalısı olan ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumundaki stajyer çocuklar ise öncelikle ebeveyninden dolayı genel sağlık sigortasından yararlandırılır.
Şevket TEZEL - alitezel.com

Yıllık izinde hangi haller çalışılmış sayılır?


Yıllık izinde hangi haller çalışılmış sayılır?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesi, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında belli sürelerin “çalışılmış gibi” sayılmasına imkân tanımıştır. Bu sayımın sınırlayıcı (tahdidi) olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Yargıtay bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.01.1994 tarih ve E.994/1333, K.994/1184 sayılı kararı) “İş Kanunu’nda yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan haller sınırlı olarak düzenlenmiştir” demek suretiyle söz konusu durumu vurgulamıştır. Çalışmış gibi sayılan haller tahdit edildiğinden örneğin, grevde çalışmadan geçen süre, yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılan süre olarak dikkate alınmamalıdır.

 

Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan süreler şöyle sıralanabilir:

 

Kaza ve hastalık

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesine göre, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan dolayı gidemediği günlere bir sınırlama getirmiştir. Başka bir ifadeyle, 25’inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası, yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmayacaktır.

İş Kanunu’nun 17’nci maddesi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden işçinin sözleşmesine göre değişen bildirim sürelerini hükme bağlamakla birlikte, 2 ve 8 hafta arasında değişen bu sürelerin asgari olduğunu vurgulamakta ve sözleşmelerle söz konusu sürelerin artırabilmesine imkân tanımaktadır.

Başka bir ifadeyle, bildirim önelleri, işçi lehine arttırılabilir; ancak işçi aleyhine azaltılamaz. Buna göre işçinin çalışmasına bağlı olarak 8 ila 14 hafta arasında değişen süre yıllık izne hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Örneklendirmek gerekirse, 2 yıllık hizmeti olan bir işçinin ancak 12 haftalık istirahat süresi yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılacaktır; çünkü, işçinin hizmeti 2 yıl olduğundan ihbar öneli 6 haftadır. 6 haftalık ilave ile 12 hafta bulunacaktır. İşçinin, örneğin, 15 haftalık rapor alması halinde 12 haftalık istirahat süresi yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılacak, ancak 3 haftalık süre yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmayacaktır.

 

Doğum

İş Kanunu’nun 74’üncü maddesi,

• Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamalarının esas olduğunu,

• Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki haftalık sürenin ekleneceğini,

• Yukarıda öngörülen sürelerin işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabileceğini, bu sürelerin hekim raporu ile belirtileceğini hükme bağlamıştır.

Kadın işçilerin 74’üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler; başka bir ifade ile kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre, çoğul gebelik halinde doğumdan önce 10 ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 18 haftalık süre yıllık izne hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Haftaya yıllık izin hesabında çalışılmış gibi sayılan hallerin açıklanmasına devam edilecektir.

 

Yıllık izin hesabında çalışılmış sayılan haller (II)

Bu hafta yıllık izin hesabında çalışılmış gibi sayılan hallerin açıklanmasına devam ediyoruz.

Askerlik

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır. Ancak yasa söz konusu süreyi yılda 90 gün ile sınırlamıştır. Başka bir ifadeyle, işe gelinemeyen sürelerin en fazla 90 günü yıllık izin bakımından hizmet süresine eklenecek 90 günden fazlası eklenemeyecektir. İşçinin normal muvazzaf askerlik süresi, yıllık izin kıdeminden sayılmaz.

İş yerindeki zorlayıcı sebepler

Çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır. Ancak yasa söz konusu sürenin hesaplanmasını işçinin yeniden işe başlaması şartına bağlamıştır.

Kanunun 66. maddesinde sözü geçen süreler

İş Kanunu’nun 66’ncı maddesine göre aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden dolayısıyla yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır.

Hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri

Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bir takvim yılı içinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 14.5 gündür

Röntgen muayenehanelerinde çalışanlar

3153 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır.

İş mevzuatı ile ilgili görevlerde geçen süreler

İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır.

Evlilik ve ölüm hali

İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır

İşveren tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma süreleri

İşveren tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma süreleri yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılmaktadır.

Yıllık ücretli izin süresi

İş Kanunu’nun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin çalışılmış gibi kabul edilen süreler arasında sayılmaktadır. Ancak hizmet akdinin askıda kaldığı; grevde geçen süreler, izinsiz ve mazaretsiz devamsızlık süreleri, kadın işçinin 74. madde gereğince doğumdan sonraki sekiz haftadan sonra altı aya kadar kullanabileceği ücretsiz izin süreleri yıllık iznin hesabında çalışılmış gibi sayılmayacaktır.

Resul KURT – DÜNYA

Emekliler bu yazıyı mutlaka okusun!


Emekli çalışanın primi iş kazası – meslek hastalığı geçirirse işe yarar
 
Ülkemiz, emeklilerine hem emekli aylığı verip hem de çalışma izni verir. Çalışan emeklilerin ödediği prime de sosyal güvenlik destek primi (SGDP) denir. Normalemekli aylıklarına hiç katkısı-etkisi olmaz ama çalışan emekli iş kazası veya meslek hastalığı geçirir ve yüzde 10′dan fazla işgücü kaybı yaşarsa ikinci bir geliri olur…
Nereden emekli olursa olsun, emekli olan birisi;
A-Özel sektörde işçi olarak çalışırsa hem emekli aylığımı alayım hem de çalışayım diyebilir. Bu durumda emekli aylığını aynen alır, işyerinden aldığı ücret üzerinden yüzde 7,5 SGDP kesintisi yapılır.
B-Kendisi işyeri açar, vergi mükellefi olur veya limited şirket ortağı veyahutta A.Ş.’de herm ortak hem de YK üyesi olursa aldığı emekli aylığından yüzde 15 oranında SGDP kesintisi yapılır.
C-Sadece SSK emeklileri, işçi olarak işe giriyorum ama emekli aylığımı kesin bir müddet daha normal sigortalı gibi prim ödeyip sonra tekrar emekli olacağım diyebilir.
D-Nereden emekli olursa olsun bir emekli kamuda işe girerse emekli aylığını kesilir alamaz. (Milletvekili-öğretim üyesi gibi istisnalar hariç)
SGDP NE İŞE YARAR?
Sosyal Güvenlik Destek Primi kısa vadeli sigorta primidir ve normal emekli aylığına hiç bir etki etmez. Fakat, çalışan emekli 5510 sayılı Kanun’da tanımlandığı şekilde iş kazası geçirir veya meslek hastalığına uğrarsa ve yüzde10 veya daha yüksek oranda meslekte kazanma gücünü kaybederse SGK kendisine kısa vadeli sigortadan gelir (bir nevi emekli aylığı gibi) bağlar. Mesela,ayda 1000 lira emekli aylığı ve çalıştığı işyerinden de 2000 lira brüt ücret ile emekli çalışan işyerinde uğradığı kaza sebebiyle yüzde 25 oranında meslekte kazanma gücünü kaybederse, SGK kendisine 2000 liranın yüzde 70′nin yüzde 25′i kadar 350 lira gelir bağlar. Ancak, yine yasa gereğince hem emekli maaşı hem de işkazası geliri sahibi olacağından, bunlardan hangisi yüksek ise tamamını, hangisi düşük ise yarısını öder. Toplamda 1175 lira aylık-gelir sahibi olur.
AYLIĞI KESTİRİP ÇALIŞMAK İYİ Mİ?
Sadece SSK’dan emekli olanların SGDP ödeyerek çalışmak yerine, aylığımı kes yeniden normal çalışmak istiyorum diyenlere de; 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarına bunu yapmalarını tavsiye ederim ama tavan ücretten (6954 lira brüt) çalışmalarını da. Yoksa boşu boşuna emekli aylıklarından olurlar.
Ali TEZEL – GAZETE HABERTÜRK

Eşine ait işyerinde SSK primi ödenenlerin emeklilik durumu hk.


Soru: Üzerime olan işyerimi üç sene evvel eşimin üzerine yapıp yanında sigortalı olarak çalışmaktayım. Son üç buçuk yılı tamamlamak için dört ayım kaldı. Fakat bunun eşler arasında kanunen yasal olmadığı ve dört ay sonra emekli olamayacağım söyleniyor. Böyle bir durum var mı? İsmi Saklı
 
Cevap: Fiilen çalışmayan bir kişi için sigorta primi yatırmak yasal olmadığı gibi çalışan kişinin primlerini yatırmamak da yasal değildir. Bunun istisnası eşinin yanında ücret almadan çalışan eşlerdir. Bunların sigortalı yapılmaları gerekmez. Bununla birlikte eşinin yanında çalışan ve ücret alan eşlerin sigortalı yapılması gereklidir. Bu anlamda eşinizin yanında gerçekten çalışıyor ve ücret alıyorsanız durumunuz tamamen yasaldır.
Şevket TEZEL - alitezel.com

Emeklilik başvurusunu ( gün, ay, yıl ) olarak ne zaman yapmalıyız?

Eşiniz 725 gün daha prim ödemesi gerek

Soru: Eşim Birsen,1 Ekim 1960 doğumlu. 1 Şubat 1982 de işe girdi. 21Şubat 1994 de işten çıktı. Toplam 4275 gün fiili hizmet süresi vardır.  Ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilir? Emekli olmak için başvuruyu (gün, ay, yıl ) olarak ne zaman yapmalıyız?

Ahmet KAKÇIOĞLU

 

Cevap: Eşiniz emekli olmak için: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim ödeme ve 40 yaş şartlarına tabi. 725 gün daha prim ödeyerek, toplam primini 5000 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Eşinizin 1 Eklim 1982 den sonra, doğum tarihinden sonraki iki yılda prim ödemesi olmayan bir doğumu varsa borçlanarak 720 gün kazanabilir. Ve 5 günde prim ödeyerek Nisan 2014 ayı içinde emekli olabilir. Eşiniz primini 5000 güne tamamlayacağı  tarihte emeklilik başvurusunda bulunursa, takip eden aybaşından itibaren emekli aylığı bağlanır. Örneğin borçlanma şartlarını taşıyan bir doğumunu Nisan 2014 ayı içinde borçlandığı ve ayrıca 5 günde prim ödediğini varsayarsak, Nisan ayı içinde emeklilik başvurusu yapması halinde, 1 Mayıs 2014 den itibaren emekli aylığı bağlanır. 
Ekrem SARISU – POSTA

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için tıklayın

WEB SİTEMİZE SON EKLENEN HABERLER
 1. Torba yasa ne zaman çıkacak? – KİMLER TORBAYA GİREBİLİR? – Ayrıntıları okumak için tıklayın!
 2. Sağlık sistemi açısından Amerika ile Türkiye arasındaki farklar – AMERİKA’DAKİ TÜRKLERİN GAZETESİ YAZDI!
 3. Torba Kanunla taşeron işçilere kadro verilecek mi?
 4. Sigortasız çalışanlar hakkını arayabilir mi? – GEÇMİŞTE SSK PRİMİ YATIRILMAYANLARIN DİKKATİNE!
 5. Bulgaristan borçlanmasının şartları – BULGARİSTAN ÇALIŞMALARINI BORÇLANARAK EMEKLİLİK!
 6. İş ve Meslek Danışmanları Ne İstiyor? – Ataması Yapılmayan İş ve Meslek Danışmanları Platformu – Resul KURT yazdı!
 7. Torba kanunla vergi yasalarında hangi değişiklikler yapılmıştır? – GELİR VERGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ – VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ – KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ – Ekrem ÖNCÜ yazdı!
 8. Yeni KEY ödemesi alacak olanların listesi – ADINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!
 9. Milyonlarca çalışanın beklediği haber – ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI!
 10. Kadınlara çift maaş müjdesi – KİMLER, NASIL YARARLANABİLİYOR?
 11. Torba yasa ile gelecek olan 24 aydan çok Bağ-Kur borçlarının silinmesi uygulamasını bekleyin – BAĞ-KUR BORCU OLANLARIN DİKKATİNE!
 12. Geriye dönük GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? – GSS AFFI!
 13. Dava açarak veya Torba yasayı bekleyerek emekli olursunuz – SSK EMEKLİLİĞİNİ ENGELLEYEN BAĞ-KUR BORÇLARINI SİLDİRMEK İSTEYENLER OKUSUN!
 14. T.C. vatandaşı olmadan geçen yurtdışı süreleri – YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
 15. Emsallerini geçemezsin – EMSAL UYGULAMASINA TAKILANLAR!
 16. 18 yaşımdan önceki bir yılım emeklilik tarihini değiştirir mi? – 18 YAŞ ÖNCESİ İŞE GİRİŞLE EMEKLİLİK!
 17. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son haber – DÜZENLEME 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR!
 18. Geçmiş vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak isteyenlerin dikkatine!
 19. Ali Tezel herkesin beklediği Torba yasadaki olası düzenlemeleri yazdı!
 20. Çalıştıkça ilerde alınacak emekli aylığı ne olur?
 21. İkinci emeklilik olayı ileride tekrar gündeme gelebilir mi?
 22. Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı gönderiniz
 23. Evde çalışanlar nasıl sigortalı gösterilir?
 24. Maaşı düşürülen çalışanların bilgisine!
 25. İşten kendi isteğimle ayrılsam tazminatımı alabilir miyim?
 26. 100.000 kişiye emeklilik müjdesi – EMEKLİLİK İÇİN ARANAN PRİM GÜN SAYISI EKSİK OLANLARIN DİKKATİNE!
 27. Torba Yasada Bağ-kur Affı Teklifi – BAĞ-KUR KAYDI OLMAYAN ESKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI!
 28. Emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılanlar dikkat!
 29. Geriye dönük SSK prim borçlanması hakkı geliyor – İŞTE TORBA YASANIN EN BÜYÜK MÜJDESİ – Ali TEZEL yazdı!
 30. Sürekli rapor alan işçi nasıl işten çıkarılabilir? – ÖRNEK YARGITAY KARARI!
 31. Sahte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına dikkat – ESNAFLAR OKUSUN!
 32. Emekli maaşı rekabeti – BANKALAR EMEKLİNİN PEŞİNDE!
 33. Emeklilik tarihinizi öğrenmek ister misiniz?
 34. Emekli memurların 2014 maaş farkları hesaplara yattı mı?
 35. Şifresiz SSK ve Bağ-kur hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?
 36. İşsizlik maaşı kaç liraya yükselecek?
 37. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bilgi almak istiyorum – YAŞA TAKILANLAR OKUSUN!
 38. Çalışmıyorum emekli olabilmem için ne yapmalıyım?
 39. SGK’yı mahkemeye vermeyi düşünüyorum, kazanma şansım nedir?
 40. Emeklilik şartlarım nasıldır?
 41. Doğum borçlanmasının bana avantajı nedir?
 42. Emeklilik tarihi hakkında bilgi almak istemekteyiz
 43. Yaş haddinden emekli olması için daha kaç gün prim ödemesi gerekmektedir?
 44. Askerlik borçlanması işbaşı tarihimi geri çeker mi?
 45. 4500 gün prim ödemem var, ne zaman emekli olurum?
 46. Mahkeme kararıyla yaşımı büyütsem emeklilik yaşımı etkiler mi?
 47. Geriye doğru askerliğimin ne kadarını borçlanmam lazım?
 48. Emekli olmak için ne yapması gerekir?
 49. Yüzde 40 oranında engelliyim, ne zaman emekli olurum?
 50. 10 ay askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 51. Staj sigortası hangi durumda başlangıç sayılır?
 52. Ne zaman emekli olabilirim, 24 ay askerliğimi borçlanmam işe yarar mı?
 53. Askerlik hizmetimi prim günüme ekleterek ne zaman emekli olabilirim?
 54. 3600 prim gününü tamamladığınız tarihte emeklilik
 55. Emekli olmak için nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?
 56. 18 ay askerliğimi de ödersem ne zaman emekli olurum?
 57. Avrupa’daki işe başlama tarihimi mahkeme kararıyla Türkiye’de kabul ettirebilir miyim?
 58. Milyonlarca emekliye 900 lira müjdesi – EMEKLİYE PROMOSYON PAZARLIKLARINDA SON DURUM!
 59. Kadın sigortalıların emeklilik koşulları – SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU!
 60. En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?
 61. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir? - Yeni !!
 62. 3600 Günden Yaştan Emeklilik Başvuruları
 63. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı? - Yeni !!
 64. 900 Günden Dul ve Yetim Aylığı Başvuruları
 65. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik İçin Askerlik yapılan Sürenin Kaç ayını veya gününü borçlanmak yeterlidir?
 66. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK’dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 67. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz? Yeni !!
 68. Bağ-kur’da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 69. Bağ-kur’dan SSK’ya geçişte askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 70. Birden Fazla SSK Sicil Numarasının Teke İndirilmesi
 71. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı? - Yeni !!
 72. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir?
 73. Emeklilik başvurumuza kaç gün içerisinde cevap alabiliriz?
 74. Emeklilik hesabım yapılırken hangi işe başlama tarihim sayılacak?
 75. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü? -Yeni !!
 76. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 77. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 78. Karşılaştırmalı SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 79. Kendi isteğimle ne zaman işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirim?
 80. Limited şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 81. Çocuk nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilir miyim?
 82. Üzerinden 5 yıl geçmiş Bağ-kur prim borçları silinir mi?
 83. Emeklilikte prim günü şartına takılan yaklaşık 100.000 kişi Torba yasayla emekli olabilecek mi? – EKSİK SGK PRİMİ OLANLARIN DİKKATİNE!
 84. Emekli olmak için Bağ-Kur’mu yoksa SSK’mı daha avantajlıdır?
 85. Dört değişik şekilde emeklilik
 86. KKTC vatandaşlarının Türkiye’den emeklilik durumu nedir?
 87. Bulgaristan’daki çalışma sürelerini borçlanarak emeklilik
 88. Borçlanmayı asgariden yaparsam emekli maaşıma etkisi ne olur?
 89. Babam ne zaman emekli olabilir? – Emekli olduğu taktirde babamın maaşından fazla prim günleri için kesinti yapılacak mıdır?
 90. Ne zaman emekli olabilirim? – SSK’ya geçersem daha erken emekli olabilir miyim?
 91. İsteğe bağlı sigorta primini ne kadar ödemem lazım?
 92. SSK sigortalısının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için aranan şartlar
 93. Anneme hem babamdan hem de dedemden aylık bağlanır mı?
 94. Bu şartlarlar itibariyle hangi tarihte emekli olurum ve ne kadar daha prim ödemem lazım?
 95. 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak suretiyle SGK’dan yazı alıp kıdem tazminatını alma durumu değişti mi?
 96. 3600 günle ne zaman emekli olabilirim?
 97. Erken emeklilik için askerliğimin ne kadarını ödemem gerekir?
 98. Kendime babamdan maaş bağlatabilir miyim?
 99. Yeni çıkarılan Torba yasada benim durumumla ilgili bir konu var mı?
 100. Ev kadını olarak 3201 sayılı yasadan yararlanarak emeklilik

Sitemize Abone Olun

E-mail adresini ekle:

Tüm Arşiv

Ana Kategoriler

Sorularınız İçin: emeklilikuzman@gmail.com